Konkursy

 KONKURS PLASTYCZNY dla dzieci z rodzicami pt.:„Moja Mała Ojczyzna”

KONKURS PLASTYCZNY dla dzieci z rodzicami pt.:„Moja Mała Ojczyzna”

W piątek 8 marca w naszym przedszkolu ogłoszono wyniki konkursu " Moja Mała Ojczyzna".
Kategoria wiekowa 3,4- latki:
1. Hanna Sorek
2. Jan Kopa
3. Antoni Sawicki
Kategoria wiekowa 5,6- latki:
1. Wojciech Świstak
2. Marcel Walczak
3. Zuzanna Dyla
Wszystkie dzieci biorące udził w konkursie otrzymały dyplomy oraz upominki. Gratulujemy!
Konkurs trwał do: 2019-02-28, 23:59
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
dla dzieci z rodzicami pt.:„Moja Mała Ojczyzna”

1. Konkurs kierowany jest do dzieci z Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie, Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie filia w Boleszewie, Przedszkola Gminnego w Gwizadowie filia w Sławsku.
2. Kategorie wiekowe :
3-4 – latki
5-6-latki
CEL KONKURSU
Celem konkursu jest:
rozwijanie zainteresowania znaczeniem Polski Niepodległej wśród dzieci,
pielęgnowanie i utrwalanie wartości patriotycznych oraz szacunku dla osiągnięć Polski Niepodległej,
popularyzacja wiedzy i świadomości o Polsce Niepodległej,
rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych dzieci,
motywowanie dzieci do rozwijania pasji historycznych i artystycznych,
kształtowanie wrażliwości estetycznej,
PRACA KONKURSOWA
1. Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:
temat pracy konkursowej – prace mogą przedstawiać artystyczne wizje autorów z zachowaniem szacunku dla tematyki Konkursu;
rozmiar – praca konkursowa powinna być wykonana w formacie A4
technika i forma dowolna
praca powinna być wykonana przez dziecko przy udziale rodziców
2. Każda praca plastyczna powinna zawierać metryczkę( imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka imię, informację z kim dziecko wykonywało pracę)
3. Do pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr1) . Prace bez odpowiednich załączników nie będą brane pod uwagę.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie dobrowolne.
2. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
3. Prace konkursowe należy dostarczyć w terminie do dnia 28 lutego 2019 r. do swoich wychowawców.

OCENA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW
1. Przedszkole powołuje komisję konkursową, w skład której wchodzi trzech członków (dwóch nauczycieli przedszkola oraz przedstawiciel Rady Rodziców) .
2. Podczas oceny prac konkursowych komisja będzie brała pod uwagę:
zgodność pracy z tematyką Konkursu,
oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu,
sposób ujęcia tematu,
walory artystyczne, m.in. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania.
3. Laureaci trzech pierwszych miejsc i wyróżnień w obu kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe.
4.Komisja może także, poza nagrodami dla najlepszych prac, przyznać wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej
4.Ogłoszenie wyników konkursu wraz z prezentacją najlepszych prac nastąpi 8 marca 2019r.
Konkurs trwa do: 2019-02-28, 23:59
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.