Konkursy

„ ŚWIĄTECZNA KARTKA Z GDAŃSKA ”

„ ŚWIĄTECZNA KARTKA Z GDAŃSKA ”

Motywem przewodnim konkursu jest rozbudzanie i rozwijanie aktywności twórczej dzieci oraz kształtowanie emocjonalnego stosunku i przywiązania
do rodzinnego miasta.
ORGANIZATOR:
Przedszkole nr 84 „ Bursztynowy Domek ” w Gdańsku
CELE KONKURSU:
- rozwijanie pomysłowości i kreatywności dzieci
- rozwijanie wrażliwości estetycznej;
- stworzenie dzieciom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych
- kultywowanie tradycji świątecznych.
- wzmacnianie wiary we własne możliwości

REGULAMIN KONKURSU:
1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 5 – 6 lat.
2. Konkurs plastyczny trwa od 01. XII. 2017 r. do 22. XII. 2017r.
3. Format i technika pracy dowolna
4. Prace powinny zawierać metryczkę zawierającą informacje:
- imię i nazwisko autora
- wiek
- adres, telefon placówki
- imię i nazwisko oraz e-mail nauczyciela pod kierunkiem, którego praca została wykonana
5. Każda placówka może przesłać do udziału w konkursie maksymalnie 3 prace.
6. Prace należy przesłać lub dostarczyć na adres:
Przedszkole nr 84 „ Bursztynowy Domek ”
ul. Burgaska 5
80 – 287 Gdańsk
Z dopiskiem „ Konkurs plastyczny ”
7. Oceny nadesłanych prac dokona komisja powołana przez organizatora.
Oceniane będą:
• walory artystyczne
• Pomysłowość
• oryginalność
• samodzielność wykonania pracy

8. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom, a nauczyciele podziękowania
za przygotowanie dziecka do udziału w konkursie plastycznym.
9. Podziękowania, dyplomy za udział w konkursie przesłane zostaną droga mailową
na wskazany w metryczce adres.
10. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu, zgodą na publikację danych osobowych i zamieszczeniem fotografii pracy na stronie internetowej.
11. Prace konkursowe nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność organizatora.
12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 27. XII. 2017 r.

Koordynatorzy konkursu:
Monika Aleksandrowicz- aleksandrowicz.mm@gmail.com
Irena Rogacewicz – marekrogacewicz@poczta.onet.pl

Konkurs trwa do: 2017-12-22, 23:59
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.