Konkursy

 Zapraszamy dzieci i rodziców do udziału  w VI edycji Międzyprzedszkolnego Konkursu Literackiego.

Zapraszamy dzieci i rodziców do udziału w VI edycji Międzyprzedszkolnego Konkursu Literackiego.

KONKURS DLA MAŁYCH POETÓW
Zapraszamy dzieci i rodziców do udziału
w VI edycji Międzyprzedszkolnego Konkursu Literackiego po hasłem:
„Dzieci dzieciom bajki piszą”

Organizatorem konkursu jest Przedszkole Miejskie nr 16 Kraina Odkrywców w Ostrołęce.
Honorowy patronat objął Pan Janusz Kotowski - Prezydent Miasta Ostrołęki i Pan Jerzy Grabowski – Przewodniczący Rady Miasta Ostrołęki

Cele konkursu:

- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień literackich dzieci i rodziców oraz popularyzowanie ich twórczości,
- rozbudzanie wyobraźni literackiej,zdolności językowych i aktywności twórczej dzieci,
- propagowanie wspólnych działań w rodzinie.

Regulamin konkursu

Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym.
W konkursie mogą brać udział rodzice z dziećmi lub opiekunami z ostrołęckich przedszkoli.
Zadaniem uczestników jest napisanie wiersza lub krótkiego opowiadania na temat „Dzieci dzieciom bajki piszą”. Objętość pracy nie powinna przekroczyć jednej strony maszynopisu formatu A4
Każda placówka, biorąca udział w konkursie, powinna dostarczyć do organizatora wiersze w terminie do 23 .02.2018 r.
Wiersze należy wysłać drogą elektroniczną konkurs.literacki16@onet.pl (czcionka Times New Roman, 12 pkt, interlinia 1,5) w tytule prosimy zamieścić nazwę placówki.
Dodatkowo wydrukowane prace w formacie A4 należy dostarczyć do Przedszkola Miejskiego Nr 16 w Ostrołęce, ul. Powstańców 4 wraz z danymi uczestnika:
- nazwa i adres placówki,
- imię, nazwisko i wiek dziecka
- telefon kontaktowy,
- imię i nazwisko opiekuna.

Nadsyłając prace autor zgadza się na publikowanie przez organizatora tekstów literackich w formie drukowanej i elektronicznej.
Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997r. o ochronie danych ( DZ. U. NR 133 poz. 883).
Organizator powoła Komisję Konkursową, która oceni dostarczone prace.
Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbędzie w kwietniu 2018 r. O jego terminie i miejscu uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.
Konkurs trwa do: 2018-02-23, 23:59
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.