Konkursy

Adwentowe światełko - konkurs dla przedszkolaków z Sosnowca

Adwentowe światełko - konkurs dla przedszkolaków z Sosnowca

Przedszkole Miejskie nr 40
ul. Gwiezdna 16d
41-219 Sosnowiec

Elwira Bacia, Edyta Kiełtyka

ADWENTOWE ŚWIATEŁKO

Przedszkole Miejskie nr 40 w Sosnowcu, przy ul. Gwiezdnej 16d, serdecznie zaprasza wszystkie przedszkolaki z terenu miasta Sosnowiec do udziału w Konkursie na najładniejszy Lampion Adwentowy wykonany techniką dowolną!

KONKURS TRWA OD 12 LISTOPADA DO 10 GRUDNIA 2012 r.

ROZSTRZYGNIECIE KONKURSU NASTĄPI 12 GRUDNIA 2012 r.

NA PRACE CZEKAMY DO 10 GRUDNIA 2012 r. DO GODZ. 14:00.

REGULAMIN KONKURSU NA LAMPION ADWENTOWY
„Adwentowe Światełko”1. Postanowienia ogólne:

Organizatorem konkursu na lampion adwentowy jest Przedszkole Miejskie nr 40 w Sosnowcu przy ul. Gwiezdnej 16d – Elwira Bacia, Edyta Kiełtyka
Tematyką konkursu jest zrobienie najładniejszego lampionu adwentowego.

Konkurs trwa od 12 listopada do 10 grudnia 2012 roku.

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 12 grudnia 2012 roku. Nagrody, dyplomy oraz wyróżnienia i podziękowania zostaną dostarczone do placówek z których nadeszły prace.

2. Cele konkursu:

1. Wprowadzenie dzieci w świat magii świąt.
2. Poznanie zwyczajów i tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.
2. Czerpanie radości z wykonywania lampionu samodzielnie.

3. Zasady konkursu:

Na konkurs można zgłaszać tylko ręcznie wykonane lampiony adwentowe. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną. Lampiony muszą być wykonane przez uczestnika samodzielnie.

Konkurs skierowany jest dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat).

Organizatorzy przewidują przyznanie nagród głównych i wyróżnień a także dyplomy i podziękowania.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania dowolnej liczby wyróżnień lub specjalnych wyróżnienia dla autorów prac nienagrodzonych.

Wyboru nagrodzonych prac dokona jury powołane przez organizatora.

Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

Wyniki konkursu zostaną również zamieszczone na stronie internetowej przedszkola.

4. Zasady uczestnictwa:

Uczestnikami konkursu mogą być tylko i wyłącznie dzieci w wieku przedszkolnym.

Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.

Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 1 pracę wykonaną indywidualnie (nie dopuszcza się prac zbiorowych).

Każda z prac oceniana jest oddzielnie.
Zgłoszenie następuje poprzez przesłanie lub dostarczenie prac do Przedszkola Miejskiego nr 40 w Sosnowcu przy ul. Gwiezdnej.

Każda praca musi być podpisana: imię i nazwisko autora, wiek, nazwa i adres przedszkola, nazwa grupy, imię i nazwisko nauczyciela grupy.
Nadesłanie prac następuje na koszt Zgłaszającego się do konkursu.

Ostateczną datą przyjęcia zgłoszenia jest 10 grudnia 2012 roku do godziny 14.00.

Nadesłane prace przechodzą na rzecz organizatora.

5. Ochrona danych osobowych:

Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zasady Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie.

Dane osobowe uczestnika konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizowaniem Konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101,poz. 926).

Ograniczone dane (imię i nazwisko, miejscowość itp.) dotyczące autorów prac nadesłanych na konkurs zostaną opublikowane w materiałach informacyjnych dotyczących konkursu, a także mogą być publikowane przez Organizatora wraz ze zdjęciami.

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników konkursu będzie Organizator.

6. Inne postanowienia:

Podanie nieprawdziwych, lub niepełnych danych osobowych, albo nie podanie ich wcale powoduje wykluczenie z konkursu.

Wysłanie Zgłoszenia uczestnictwa równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.

ORGANIZATORZY:
Elwira Bacia, Edyta Kiełtyka
Konkurs trwa do: 2012-12-12, 00:00
wpis edytowano 2012-12-10, 14:58
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.