Konkursy

"Anioł - mój niewidzialny przyjaciel" Konkurs Ogólnopolski

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „ANIOŁ - MÓJ NIEWIDZIALNY PRZYJACIEL”

I. Organizator:

Przedszkole Miejskie Nr 66, ul. Grażyny 34 93-309 Łódź
Tel. +48 42 646 40 70
E-mail: aniolpm66@gmail.com

Osoby odpowiedzialne:
Urszula Szczepanek
Magdalena Kruk
Anna Kubiak

II. Cele konkursu:

Celem głównym konkursu plastycznego pod hasłem „ANIOŁ - MÓJ NIEWIDZIALNY PRZYJACIEL” jest kultywowanie i podtrzymywanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Kształtowanie wyobraźni dzieci poprzez tworzenie pracy przestrzennej na określony temat. Pobudzanie dziecięcej wyobraźni oraz prezentacja możliwości twórczych przedszkolaków.

III. Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs jest skierowany dla dzieci 4-6-letnich z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz ich nauczycieli.

2. Każda placówka zgłasza maksymalnie 1 pracę.

3. Tematyka prac dotyczy wykonania pracy przestrzennej zawierającej elementy zgodne z tytułem konkursu „ANIOŁ - MÓJ NIEWIDZIALNY PRZYJACIEL”.

4. Technika pracy: przestrzenna.

5. Format pracy plastycznej: nie mniejszy niż 20 cm i nie większy niż 100 cm.

6. Każda praca plastyczna powinna posiadać metryczkę na odwrocie/spodzie pracy - załącznik 1 - wypisaną drukowanymi literami oraz wypełniony załącznik 2.

7. Prace należy przesłać lub dostarczyć do 12 grudnia 2019 r. do organizatorów konkursu - z dopiskiem “Konkurs anioł - Grupa 8, 12” na adres:
Przedszkole Miejskie Nr 66, ul. Grażyny 34 93-309 Łódź.
W przypadku paczki pocztowej decyduje data stempla.

8. Dla uczestników przewidziano nagrody - 1, 2 i 3 miejsce. Wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie otrzymają dyplomy lub podziękowania w formie elektronicznej do samodzielnego wydruku.

9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych osób biorących w nim udział. Prace pozostają do dyspozycji organizatorów, a dostarczenie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich publikację.

IV. Ogłoszenie wyników konkursu:

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 16 grudnia 2019 r. Informacja o jego wyniku zostanie zamieszczona na stronie przedszkola: http://www.przedszkole66.net - w zakładce “Wydarzenia”.

V. Uwagi dodatkowe

Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.

ZAŁĄCZNIK 1-2: https://docs.google.com/document/d/1gh63olT4LeNhwXFITfQxUaVbOytU8DrmAtxYp8Lywyg/edit?usp=sharing

REGULAMIN: https://docs.google.com/document/d/1cmhpB6aDF0DKVWZUa98PAAvdpiUV4zhdt4LGsXnsEX4/edit?usp=sharing
Konkurs trwa do: 2019-12-12, 00:00
wpis edytowano 2019-11-22, 18:05
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.