Konkursy

Dbamy o kasztanowce i inne drzewa w naszej okolicy - ogólnopolski konkurs plastyczny

Dbamy o kasztanowce i inne drzewa w naszej okolicy - ogólnopolski konkurs plastyczny

Organizator konkursu:
Miejskie Przedszkole nr 7 w Knurowie

Cele konkursu:
  • rozwijanie właściwych postaw proekologicznych
  • uwrażliwianie dzieci na potrzebę dbania o przyrodę
  • wzbogacenie wiedzy na temat sposobów ochrony kasztanowców
  • rozwijanie pomysłowości i wyobraźni artystycznej dziecka

Uczestnicy:
Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym

Warunki konkursu:

1. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej na podany temat, technika i format dowolny. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę przygotowaną na komputerze, zawierającą: imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwę przedszkola, adres, nr telefonu oraz imię i nazwisko nauczyciela.

2. Każda placówka może przysłać dowolną ilość prac na adres:

Miejskie Przedszkole nr 7
budynek przy ul. Ogana 2
44-190 Knurów
woj. śląskie
z dopiskiem „Konkurs plastyczny” - p. Beatrycze Komuda, p. Aneta Domagała


3. Nauczyciele chcący otrzymać podziękowanie za przygotowanie dzieci do konkursu, proszeni są o przesłanie zaadresowanej koperty w formacie A4 z naklejonym znaczkiem pocztowym.

Termin:
Termin przysyłania prac upływa 2 maja 2013 roku (liczy się data dotarcia pracy do placówki)

Rozstrzygnięcie konkursu:

1. Prace konkursowe oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez organizatora. Prace będą oceniane wg następujących kryteriów:
  • zgodność z proponowanym tematem
  • estetyka wykonania pracy
  • pomysłowość ujęcia tematu
  • wybór techniki plastycznej

2. Podsumowanie konkursu nastąpi 06.05.2013. Za zajęcie I, II i III miejsca przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplom. Lista laureatów będzie dostępna na stronie internetowej „bliżej przedszkola”. Ze wszystkich prac biorących udział w konkursie zostanie utworzona pokonkursowa wystawa w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Knurowie.

Osoby odpowiedzialne: Beatrycze Komuda, Aneta Domagała

W razie jakichkolwiek pytań, proszę pisać: aniol32@vp.pl
Konkurs trwa do: 2013-05-02, 00:00
wpis edytowano 2013-04-11, 12:12
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.