Konkursy

Emocje Przedszkolaków - III Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny

Emocje Przedszkolaków - III Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny

Zakończył się III Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny pod hasłem "Emocje przedszkolaków” zorganizowany w roku szkolnym 2011/2012 przez Miejskie Przedszkole w Bukownie, a ogłoszony na portalach edukacyjnych: www.blizejprzedszkola.pl, www.wychowaniewprzedszkolu.com.pl www.wychowanieprzedszkolne.pl www.przedszkolowo.pl www.przedszkola-swiat.pl www.konkursykreatywne.pl oraz na stronie internetowej Miejskiego Przedszkola w Bukownie pod adresem www.przedszkole-bukowno.pl

Patronat medialny nad Konkursem sprawowały portale: www.blizejprzedszkola.pl, www.wychowaniewprzedszkolu.com.pl www.wychowanieprzedszkolne.pl www.przedszkola-swiat.pl

Przedmiotem Konkursu były fotografie prezentujące emocje, przeżycia lub nastroje najmłodszych oraz sytuacje z nimi związane.

Zadaniem konkursowym stało się zarejestrowanie techniką fotograficzną wyrazu twarzy, miny, gestów, pozy dzieci przedszkolnych. Każdy z autorów (z wyłączeniem mieszkańców naszego miasta) mógł nadesłać do pięciu fotografii w formacie 15 cm x 21 cm.

Cele Konkursu zostały spełnione, a były nimi: rozwijanie umiejętności dostrzegania specyfiki i wyjątkowości wieku przedszkolnego, odkrywanie stanów emocjonalnych najmłodszych oraz promowanie pasji fotograficznych wśród opiekunów przedszkolaków.

Na Konkurs nadesłano łącznie 468 prac, które wpłynęły z 78 placówek wychowania przedszkolnego z 69 miejscowości ze wszystkich 16 województw w Polsce.

Obrady Jury i rozstrzygnięcie Konkursu nastąpiło w dniu 17 kwietnia 2012 r.

Skład Komisji Konkursowej:
1. Gizela Szlęzak - Dyrektor Miejskiego Przedszkola w Bukownie – przewodnicząca;
2. Edyta Skrzyniarz – Wicedyrektor Miejskiego Przedszkola w Bukownie;
3. Krzysztof Boniecki - Redaktor naczelny portalu olkuszanin.pl, fotoreporter;
4. Michał Bahr - fotoreporter portalu olkuszanin.pl;
5. Małgorzata Szkop - nauczyciel Miejskiego Przedszkola w Bukownie – koordynator Konkursu;
6. Beata Szotek - nauczyciel Miejskiego Przedszkola w Bukownie – koordynator Konkursu;
7. Iwona Błaut - nauczyciel Miejskiego Przedszkola w Bukownie – koordynator Konkursu.

WERDYKT JURY

I miejsce
44 pkt – tytuł zdjęcia: "CIEKAWOŚĆ” autor: Janusz Ryszawy
Przedszkole Samorządowe – BUDZÓW, woj. małopolskie;

II miejsce
42 pkt – tytuł zdjęcia: "CIEKAWOŚĆ” autor: Dagmara Oleksiak
Samorządowe Publiczne Przedszkole "Leśne Skrzaty” - PORAJ, woj. śląskie;

III miejsce
36 pkt – tytuł zdjęcia: "STRACH” autor: Tomasz Kozłowski
Przedszkole Niepubliczne "Akademia Maluchów” - WARSZAWA,
woj. mazowieckie

Wyróżnienie I:
26 pkt – tytuł zdjęcia: ,,DZIEŃ MARCHEWKI”, autor: Ewa Zaremba
Przedszkole Nr 8 "Krasnala Hałabały” – CZERWIONKA-LESZCZYNY,
woj. śląskie;

Wyróżnienie II:
20 pkt – "NIEZŁY ZE MNIE KIEROWCA - WSZYSTKIM TO MÓWIĘ” autor: Agnieszka Tyszkiewicz-Skurka
Zespół Szkolno-Przedszkolny – SĘPOPOL, woj. warmińsko-mazurskie;

Wyróżnienie III:
20 pkt – tytuł zdjęcia: "MALOWANE BUZIE”, autor: Agnieszka Rogóż
Niepubliczny Parafialny Punkt Przedszkolny "Pod skrzydłami Anioła” MUROWANIEC, woj. kujawsko-pomorskie.

Wybrane przez Jury fotografie trafnie ilustrują przeżycia, emocje, nastroje przedszkolaków. Odznaczają się ponadto wysokim poziomem artystycznym i jakościowym. Członkowie Komisji zwracali uwagę na to, aby wyróżnione fotografie były poprawne technicznie oraz ciekawe kompozycyjnie.

Nie bez znaczenia jest kolorystyka wyłonionych w Konkursie prac, która sprawiła, że zdjęcie „żyje” i ma w sobie to coś, co powoduje, że podoba się bardziej niż inne.

Doceniona była także naturalność ujęcia oraz kadrowanie dzieci. Nagrodzone prace niosą również ze sobą jakiś ważny przekaz, a budując nastrój, wzbudzają u adresata emocje, refleksję i skojarzenia.

Serdecznie gratulujemy Laureatom Konkursu wygranych i życzymy im dalszych sukcesów przy wykorzystaniu aparatu fotograficznego.

Nagrody w postaci gier planszowych zw. tematycznie z konkursem wraz z dyplomami zostały przesłane pocztą.

Ze względu na dużą ilość nadesłanych na Konkurs zdjęć nie będzie możliwe zamieszczenie do wglądu w Internecie wszystkich prac, lecz tylko tych, które zostały wyłonione po I etapie oceny.

Zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora Konkursu: www.przedszkole-bukowno.pl oraz miasta www.bukowno.pl jako prezentacja pdf.

Zdjęcia te można oglądać na wystawie fotograficznej w holu Miejskiego Przedszkola w Bukownie w okresie 24.IV – 08.VI.2012 r.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom – rodzicom, opiekunom, nauczycielom za udział i zaangażowanie członków rodzin przedszkolaków do ukazania za pomocą obiektywu aparatu fotograficznego stanów emocjonalnych dzieci. Gratulujemy umiejętności obserwacji oraz pasji fotograficznej.

Przegląd wszystkich otrzymanych fotografii utwierdził Organizatorów w przekonaniu, jak ważne dla opiekunów przedszkolaków są sprawy dzieci, respektowanie ich uczuć, ekspresji, przeżyć dla prawidłowego, wszechstronnego rozwoju. Doceniamy ciekawe podejście autorów zdjęć do tematu Konkursu, wykonanie większości prac w sposób oryginalny i pomysłowy oraz artystyczne walory fotografii.

Życzymy wszystkim uczestnikom Konkursu powodzenia w kolejnych projektach, sukcesów w pracy zawodowej i w życiu osobistym.

Gorące słowa podziękowania kierujemy w stronę Sponsorów nagród Konkursowych, którymi byli:
1. "MAG-MAR” – Bukowno;
2. Apteka "Witaminka” Dorota Sito - Bukowno;
3. Sklep Ogólnospożywczy "Rox-Pol” Grażyna Łach - Bukowno
oraz sponsorzy anonimowi.

Wielkie wyrazy uznania i wdzięczności składamy patronatom medialnym Konkursu i portalom edukacyjnym, na łamach których mogliśmy zamieścić informacje o naszym przedsięwzięciu.

DZIĘKUJEMY!!!

Koordynatorki Konkursu - nauczycielki Miejskiego Przedszkola w Bukownie: Małgorzata Szkop, Beata Szotek, Iwona Błaut.

Konkurs trwał do: 2012-04-02, 00:00
Patronat medialny:
"Wychowanie w Przedszkolu",
"Bliżej Przedszkola",
portal nauczycieli przedszkola WychowaniePrzedszkolne.pl,
portal społecznościowy przedszkola-swiat.pl

Regulamin konkursu:
Przedmiotem konkursu są fotografie prezentujące emocje, przeżycia lub nastroje najmłodszych oraz sytuacje z nimi związane.

Zadaniem konkursowym jest zarejestrowanie techniką fotograficzną wyrazu twarzy, miny, gestów, pozy dzieci przedszkolnych.

Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności dostrzegania specyfiki i wyjątkowości wieku przedszkolnego; odkrywanie cech osobowościowych dzieci oraz promowanie pasji fotograficznych wśród opiekunów przedszkolaków.

1. Organizatorem konkursu jest Miejskie Przedszkole w Bukownie k/Olkusza, woj. małopolskie, tel. 32/642-20-80,
e-mail: przedszkolebukowno@interia.pl

2. Prace należy przesyłać w zabezpieczonej przed uszkodzeniami kopercie na adres:
Miejskie Przedszkole, ul. Niepodległości 11, 32-332 Bukowno z dopiskiem "KONKURS FOTO III”.

3. Konkurs jest skierowany do rodziców (opiekunów) dzieci przedszkolnych, nauczycieli przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego.

4. Każdy z autorów może nadesłać do 5 fotografii w formacie - 15 cm x 21 cm.

5. Fotografie powinny być opatrzone na odwrocie metryczką zawierającą: tytuł zdjęcia, imię i nazwisko autora,
nazwę i adres placówki, nazwisko i nr tel. kontaktowego osoby nadsyłającej.

6. Zgłaszając prace uczestnik dołącza oświadczenie ze zgodą osób (prawnych opiekunów dzieci), których wizerunki utrwalono na fotografiach, na ich publikację na stronie internetowej przedszkola i miasta pod adresem www.przedszkole-bukowno.pl i www.bukowno.pl oraz w materiałach związanych z konkursem.

7. Prace nie spełniające powyższych warunków nie będą brane pod uwagę.

8. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu oraz oświadczeniem praw autorskich bez naruszenia praw osób trzecich do nadesłanych zdjęć i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

9. Prace nie będą zwracane. Fotografie przechodzą na własność organizatora.

10. W konkursie nie może brać udział przedszkole, które jest organizatorem przedsięwzięcia.

Nagrody:
1. Planowane jest przyznanie trzech nagród głównych oraz trzech wyróżnień. Zwycięzcy i wyróżnieni oprócz nagrody rzeczowej dodatkowo otrzymają dyplom gratulacyjny.
2. Zwycięzcy konkursu o wynikach zostaną powiadomieni telefonicznie w dniu 17 kwietnia 2012.
3. Osoby nie nagrodzone, którym zależy na potwierdzeniu uczestnictwa w konkursie, prosimy o dołączenie koperty zwrotnej ze znaczkiem.

Terminarz konkursu:
- nadsyłanie prac – do 02 kwietnia 2012
- obrady Jury – 17 kwietnia 2012 godz. 9.00
- ogłoszenie wyników na stronie www Organizatora – 20 kwietnia 2012
- prezentacja nadesłanych zdjęć: wystawa fotograficzna (hol MP w Bukownie) 24. IV – 08. VI. 2012.

Jury:
1. Nadesłane zdjęcia będą oceniane przez powołane przez Organizatora Jury konkursowe wg następujących kryteriów oceny: praca zgodna z tematem konkursu, walory artystyczne i estetyka fotografii, nowatorski pomysł ujęcia tematu, ogólny wyraz artystyczny.
2. Decyzja Jury o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania.

Koordynatorzy:
nauczyciele Miejskiego Przedszkola w Bukownie - Małgorzata Szkop, Beata Szotek, Iwona Błaut.
Konkurs trwa do: 2012-04-02, 00:00
wpis edytowano 2012-02-13, 09:17
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.