Konkursy

Europa naszym wspólnym domem - ogólnopolski konkurs plastyczny

Europa naszym wspólnym domem - ogólnopolski konkurs plastyczny

Centrum Edukacji Nauczycieli i Szkoła Podstawowa nr 4 w Koszalinie
zaprasza do udziału w
XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Europa naszym wspólnym domem"Konkurs pod Honorowym Patronatem:
  • Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce
  • Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty
  • Prezydenta Miasta Koszalina.

Opiekę merytoryczną nad przebiegiem Konkursu sprawuje:
  • Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Koszalinie
  • Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie
  • Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.

REGULAMIN KONKURSU:

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci 5-6-letnie oraz wszyscy uczniowie klas I-III szkół podstawowych.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wykonanie pracy plastycznej pod kierunkiem lub przy wsparciu rodzica, opiekuna, nauczyciela, w różnorodnych technikach.

KATEGORIE PRAC:

I. JEDNA EUROPA Z WIELU KULTUR – praca indywidualna, technika dowolna, format A3

II. LOGO KONKURSU „EUROPA NASZYM WSPÓLNYM DOMEM” – praca indywidualna, technika dowolna, format A3

III. MÓJ WYMARZONY PLAC ZABAW - praca indywidualna, praca musi stanowić zamkniętą całość na jednej kartce formatu A2

Zasady uczestnictwa:
  1. Każda praca plastyczna na odwrocie powinna być opatrzona kartą informacyjną wg załącznika 1.
  2. Do prac należy dołączyć listę uczestników wg załącznika nr 2.
  3. Prace bez tych informacji nie będą oceniane.

Terminy:

Prace należy zakończyć i przesłać do 26 kwietnia 2013 roku na adres:


Szkoła Podstawowa nr 4,
ul. Podgórna 45
75-320 Koszalin


z dopiskiem Konkurs „Europa naszym wspólnym domem” (decyduje data stempla pocztowego).

Nagrody:

Specjalnie powołana Komisja dokona oceny zgłoszonych prac. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na uroczystości w dniu 24 maja 2013 roku (piątek) w Szkole Podstawowej nr 4 w Koszalinie o godzinie 13.00.

Uwagi końcowe:

Prace biorące udział w Konkursie nie będą zwracane.
Lista Laureatów Konkursu zostanie ogłoszona do 13 maja 2013 roku na stronie www.sp4koszalin.com

W załączeniu przesyłamy szczegółowy regulamin konkursu z prośbą o jak najszersze rozpowszechnienie go w Państwa środowisku.

Regulamin i załączniki znajdują się również na: http://www.kuratorium.szczecin.pl/index.php/konkursy-tematyczne

Prosimy o potwierdzenie udziału na adres organizatorów: lotiwo@op.pl
Konkurs trwa do: 2013-04-26, 00:00
wpis edytowano 2013-01-17, 13:54
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.