Konkursy

Harce z Panią Wiosną - ogólnopolski konkurs fotograficzny

Harce z Panią Wiosną - ogólnopolski konkurs fotograficzny

Zakończył się Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny organizowany przez Miejskie Przedszkole Nr 50 w Sosnowcu pod hasłem: "Harce z Panią Wiosną".
Komisja konkursowa wyłoniła laureatów i przyznała trzy miejsca.


I MIEJSCE: Pani Sylwia Duśko – Przedszkole nr 92 - Kraków
II MIEJSCE: Pani Danuta Kamińska – Miejskie Przedszkole w Białej Piskiej
III MIEJSCE: Pani Barbara Kasza – Miejskie Przedszkole nr 10 - TworkówSerdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i dziękujemy za nadesłane prace.
Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych naszych konkursach!
Konkurs trwał do: 2013-05-24, 00:00
Miejskie Przedszkole Nr 50 w Sosnowcu ma zaszczyt zaprosić nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz wczesnoszkolnego do ogólnopolskiego konkursu fotograficznego pt. „Harce z Panią Wiosną.”

Wraz z nadejściem wiosny, spędzamy coraz więcej czasu na świeżym powietrzu, każde dziecko lubi taką formę spędzania czasu. Zapraszamy nauczycieli do podzielenia się swoim obserwacjami przesyłając fotografie prezentujące niepowtarzalne, wspaniałe zabawy najmłodszych w ogrodzie przedszkolnym, parku, lesie itp.

Zadaniem konkursowym jest zarejestrowanie techniką fotograficzną wyjątkowych, ciekawych i wesołych zabaw (również badawczych) na świeżym powietrzu z życia dzieci.

Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności dostrzegania specyfiki i wyjątkowości wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego, odkrywanie wartościowych zabaw dziecięcych oraz promowanie pasji fotograficznych wśród nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego.

Warunki konkursu:
  • Konkurs ma zasięg ogólnopolski.
  • Konkurs przeznaczony jest dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego.
  • Dopuszczone będą fotografie wykonane indywidualnie.
  • Każdy uczestnik konkursu powinien przesłać 3 zdjęcia w formacie: 15 X 21 cm
  • Zdjęcia powinny przedstawiać dzieci w sytuacjach zabawowych, odkrywczych na świeżym powietrzu.

Organizatorzy przyjmują zdjęcia do 24 maja 2013(decyduje data dostarczenia, a nie stempla pocztowego).

Mile widziane będą prace naklejone na kartach lub w oprawie passe-partout.

Każdy z uczestników może przysłać dowolną ilość kompletów fotografii.

Zdjęcia powinny zawierać przypiętą metryczkę: imię i nazwisko wykonawcy, adres i nazwę placówki.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób.

Komisja powołana przez organizatorów konkursu wyłoni zdobywców 3 pierwszych miejsc.

Zgłaszając prace uczestnik dołącza oświadczenie ze zgodą osób (prawnych opiekunów dzieci), których wizerunki utrwalono na fotografiach, na ich publikację na stronie internetowej przedszkola pod adresem www.p50.eys.pl oraz w materiałach związanych z konkursem.

Prace nie spełniające powyższych warunków nie będą brane pod uwagę.

Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu oraz oświadczeniem praw autorskich bez naruszenia praw osób trzecich do nadesłanych zdjęć i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883.

Autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Nauczyciele, którzy chcą otrzymać podziękowania za udział w konkursie proszeni są o załączenie do wysyłanych prac koperty (format A4) ze znaczkiem – według aktualnego cennika Poczty Polskiej, adresem zwrotnym uwzględniającym imię i nazwisko nauczyciela biorącego udział w konkursie.

Lista nagrodzonych w konkursie zostanie opublikowana na stronie organizatora konkursu: www.p50.eys.pl

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 maja 2013 r.

Prace należy wysłać do 24 maja 2013 na adres organizatora:

Miejskie Przedszkole Nr 50
ul. Franciszkańska 19
41-200 Sosnowiec
z dopiskiem „Harce z Panią Wiosną”.


Prace konkursowe nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Organizatora.
Konkurs trwa do: 2013-05-24, 00:00
wpis edytowano 2013-04-04, 09:10
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.