Konkursy

II OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „Moja ulubiona postać z utworów Marii Konopnickiej”

II OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „Moja ulubiona postać z utworów Marii Konopnickiej”

REGULAMIN II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

"Moja ulubiona postać z utworów Marii Konopnickiej"


1. Organizator:
Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 15 im. M. Konopnickiej w Jastrzębiu-Zdroju /Zespół Szkół nr 13 w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Świerczewskiego 34, 44-336 Jastrzębie-Zdrój/

2. Adresaci konkursu: dzieci w wieku 5-6 lat.

Kategorie wiekowe:
I kategoria: dzieci 5-letnie
II kategoria: dzieci 6-letnie.

3. Cele konkursu:
  • przybliżenie sylwetki patrona szkoły - Marii Konopnickiej,
  • propagowanie twórczości poetki,
  • rozwijanie wrażliwości estetycznej,
  • wyzwalanie twórczej ekspresji,
  • kultywowanie tradycji szkoły.

4. Warunki uczestnictwa:

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, której tematem przewodnim jest ulubiona postać z utworów Marii Konopnickiej.

5. Technika: dowolna, format prac: dowolny.

6. Kryteria oceny prac: oryginalność, walory artystyczne, pomysłowość, materiał użyty do prac, samodzielność.

7. Ilość prac: do 5 prac z każdej kategorii wiekowej z danej placówki.

8. Każda praca musi zawierać czytelnie wypełnioną metryczkę przyklejoną z tyłu pracy (imię i nazwisko dziecka, wiek, tytuł utworu, z którego pochodzi wykonana postać, nazwa i adres placówki, telefon kontaktowy, adres e-mail, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego).

9. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych dzieci.

10. Prace plastyczne nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Organizatora.

11. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody i dyplomy, które zostaną przesłane pocztą.

12. Nauczyciele, którzy chcą otrzymać podziękowania za przygotowanie dzieci do Konkursu proszeni są o załączenie do wysyłanych prac koperty (format A4) ze znaczkiem i adresem zwrotnym.

13. Termin nadsyłania/składania prac: do 28.02.2013 r. (decyduje data stempla pocztowego)

14. Rozstrzygnięcie konkursu: do końca marca 2013 r.

15. Prace oceniane będą przez niezależne Jury powołane przez Organizatora.

16. Lista nagrodzonych zostanie opublikowana na stronie internetowej: www.zs13.pl

17. Prace należy wysłać na adres Organizatora:

Zespół Szkół nr 13 w Jastrzębiu-Zdroju
ul. Świerczewskiego 34
44-336 Jastrzębie-Zdrój
(z dopiskiem: „KONKURS PLASTYCZNY-PRZEDSZKOLE”)


Konkurs trwa do: 2013-02-28, 00:00
wpis edytowano 2013-02-06, 14:15
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.