Konkursy

"Jesienne drzewo" - konkurs plastyczny z materiałów ekologicznych

Dnia 01 września 2012 r. został ogłoszony ogólnopolski konkurs plastyczny o tematyce przyrodniczo – ekologicznej pt. „Jesienne drzewo”. Pomysłodawcą i organizatorem konkursu były Aneta Przybył i Beata Musioł.

Do konkursu przystąpiły dzieci w wieku przedszkolnym od 3 do 6 lat z terenu całej Polski. Celem konkursu było wdrażanie do proekologicznych zachowań, rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci, dostrzeganie piękna natury i znaczenia ochrony środowiska poprzez wykorzystanie materiałów wtórnych.

Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem, przysłano około 650 prac, wykonanych rozmaitymi, często innowacyjnymi technikami plastycznymi z wykorzystaniem różnych materiałów ekologicznych i do użytku wtórnego.

Wszystkie prace wzbudziły zachwyt organizatorów, a ich autorzy zasługują na pochwałę i uznanie. Wybór laureatów był bardzo trudny, jednak komisja wzięła pod uwagę głównie samodzielność dzieci, prace nagrodzone są pomysłowe, kreatywne, spełniające wszystkie kryteria oceny, ale przede wszystkim są samodzielną pracą dzieci.

Dnia 9 listopada 2012 r. komisja konkursowa w składzie:
  • Róża Burek – dyrektor przedszkola
  • Małgorzata Malinowska – nauczyciel przyrody
  • Renata Głaszczyk – plastyk
wyłoniła 3 prace.

Laureaci otrzymają nagrody książkowe, dyplomy oraz imienne podziękowania. Wszystkie prace zostały wyeksponowane w holu naszego przedszkola na ogólnodostępnej wystawce.

Laureatami zostali:

I MIEJSCE:
Wiktoria Dzwonkowska lat 6 z Kędzierzyna - Koźla

II MIEJSCE:
Anna Kosior lat 6 z Warszawy,
Martyna Sputowska lat 6 z Czerniewic

III MIEJSCE
Tobiasz Kubik lat 5 z Sarnowa

Nagrody i dyplomy zostaną wysłane pocztą.

Dziękujemy za udział w konkursie, gratulujemy zwyciescą i zapraszamy do galerii prac, które znajdziemy na stronie p24.raciborz.com.pl
Konkurs trwał do: 2012-10-31, 00:00
„Jesienne drzewo”

konkurs plastyczny z materiałów ekologicznych

Cel konkursu:
  • rozwój umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci,
  • wdrażanie do proekologicznych zachowań,
  • dostrzeganie piękna natury i znaczenia ochrony środowiska poprzez wykorzystanie materiałów wtórnych.

Regulamin konkursu:
1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczęszczającym do przedszkola.
2. Technika wykonania prac dowolna.
3. Praca musi być wykonana samodzielnie przez dziecko.
4. Materiały użyte w pracy muszą mieć charakter ekologiczny i muszą przedstawiać drzewo lub drzewa jesienią.
5. Format pracy A4 lub A3.
6. Ilość prac z każdej placówki to 2.
7. Każda praca powinna być opatrzona w metryczkę zawierająca: imię i nazwisko autora, wiek dziecka, adres i numer telefoniczny przedszkola, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego została wykonana praca.
8. Prace należy przysłać do 31.10.2012 r. (liczy się data stempla pocztowego).
9. Rozstrzygnięcie konkursu 12.11.2012 r.
10. Przewidziane są 3 nagrody książkowe i dyplomy dla I, II, III miejsca.
11. Tylko dla opiekunów laureatów przewidziane są imienne podziękowania.
12. Nadesłanych prac nie zwracamy.
13. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób i opiekunów.
14. Wyniki konkursu będą opublikowane na stronie p24.raciborz.com.pl i na stronie blizejprzedszkola.pl
15. Pracę proszę przesyłać na adres:
Przedszkole nr 24 z oddziałami: Integracyjnym i Specjalnym w Raciborzu
ul. Bielska 2
47-400 Racibórz
z dopiskiem „Konkurs „Jesienne drzewo”
16. Wszelkie pytania proszę kierować do organizatorów: Anety Przybył i Beaty Musioł na adres przybylaneta@gmail.com lub asykula@op.pl
Konkurs trwa do: 2012-10-31, 00:00
Pliki do pobrania
wpis edytowano 2012-09-24, 15:46
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.