Konkursy

Kapliczki, krzyże i figurki przydrożne w mojej miejscowości

Kapliczki, krzyże i figurki przydrożne w mojej miejscowości

Protokół wyników
konkursu plastycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym w roku szkolnym 2017/2018
pt. "Kapliczki, krzyże i figurki przydrożne w mojej miejscowości"

26 kwietnia 2018 roku o godz. 16.00 w Katolickim Przedszkolu św. Antoniego w Węgrowie odbyło się posiedzenie komisji konkursowej w składzie:
Przewodniczący komisji – ks. Krzysztof Mielnicki, dyrektor Wydziału Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie,
Członek – Roman Postek, historyk sztuki,
Członek – Małgorzata Pepłowska, twórczyni ludowa

Komisja stwierdziła, iż:
Na konkurs plastyczny pt. "Kapliczki, krzyże i figurki przydrożne w mojej miejscowości" wpłynęło 301 prac z 50 placówek.
Kategoria I: 35 prac,
Kategoria II: 54 prace,
Kategoria III: 88 prac,
Kategoria IV: 124 prace.
Przy ocenie dostarczonych prac konkursowych komisja kierowała się:
- zgodnością z tematem,
- samodzielnością wykonania,
- walorami artystycznymi,
- estetyką wykonania.
Komisja postanowiła stworzyć dodatkową kategorię w każdej grupie wiekowej dla prac przygotowanych wspólnie z rodzicami.
Ogółem Komisja nagrodziła i wyróżniła prace 49 autorów:

Dzieci 3-letnie:

1. Inga Błońska z Przedszkola nr 2 "Pod Słoneczkiem" w Węgrowie, op. Emilia Błońska
2. Liliana Zawadzka z Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim, op. Beata Niewińska i Ewa Dmitruk
3. Oriana Feręc z Przedszkola nr 15 w Wodzisławiu Śląskim, op. Elwira Kulig – Feręc
3. Dawid Morzy ze Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym, op. Dorota Golińska

Wyróżnienia:

• Karol Kisieliński z Przedszkola przy Zespole Oświatowym w Grochowie, op. Monika Grabowska – Sobolewska
• Bartosz Niemyjski ze Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym, op. Dorota Golińska
• Nina Rowicka z Katolickiego Przedszkola św. Antoniego w Węgrowie, op. Dorota Wasążnik
• Maurycy Wrzosek z Katolickiego Przedszkola św. Antoniego w Węgrowie, op. Dorota Wasążnik

Nagrody specjalne:

• Aleksander Wolski z Miejskiego Przedszkola nr 2 w Sokołowie Podlaskim, op. Katarzyna Witkowska
• Zuzanna Żoch z Przedszkola im. Sióstr Sercanek w Brańsku, op. Małgorzata Ożarowska

Dzieci 4-letnie:

1. Natalia Pytlak z Miejskiego Przedszkola nr 4 "Leśna Kraina" w Sokołowie Podlaskim, op. Grażyna Rydzewska
2. Maria Chomać z Niepublicznego Przedszkola "Akadenia Puchatka" Radosław Strus w Sokołowie Podlaskim, op. Jolanta Celińska
2. Bartek Wysocki z Przedszkola Samorządowego w Sarnakach, op. Marianna Hackiewicz
3. Oliwia Piotrowska z Katolickiego Przedszkola Niepublicznego "Karmelki" w Bielsku Podlaskim, op. Agnieszka Perkowska

Nagrody specjalne:

• Karol Ciesielski z Publicznego Przedszkola przy Zespole Oświatowym w Toporze, op. Urszula Ciesielska
• Aleksandra Kalupa z Przedszkola w Ciechanowcu, op. Edyta Kalupa, Ewa Żero, Anna Kowalewska

Dzieci 5-letnie:

1. Julia Rytel z Niepublicznego Przedszkola "Akadenia Puchatka" Radosław Strus w Sokołowie Podlaskim, op. Jolanta Celińska
2. Nikola Cieślak z Katolickiego Przedszkola św. Antoniego w Węgrowie, op. Karolina Cieślak
2. Jakub Wojdyła z Przedszkola nr 5 im. Krasnala Hałabały w Bielsku Podlaskim, op. Beata Niewińska
3. Gabriel Antoniuk ze Szkoły Podstawowej im. ks. bpa Franciszka Jaczewskiego w Górkach Grubakach, op. Agnieszka Morawska
3. Natalia Kożuchowska z Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Nasza Szkoła" w Kożuchowie, op. Anna Jaskółka

Wyróżnienia:

• Małgorzata Bernabiuk z Gminnego Przedszkola w Kosowie Lackim, op. Bożena Gawłowska
• Wiktoria Gąsior z Przedszkola nr 5 im. Krasnala Hałabały w Bielsku Podlaskim, op. Beata Niewińska
• Julia Kurasz z Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim, op. Beata Niewińska i Ewa Dmitruk
• Oliwia Nowotniak z Zespołu Oświatowego w Grochowie Oddziału Zamiejscowego w Czerwonce Publicznego Przedszkola w Grochowie, op. Dorota Nowotniak
• Gabrysia Paszkowska z z Katolickiego Przedszkola Niepublicznego "Karmelki" w Bielsku Podlaskim, op. Anna Miluska
• Hanna Pogorzelska ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie, op. Hanna Pasek

Nagrody specjalne:

• Dawid Bieliński z Samorządowego Przedszkola w Ruchnie, op. Aldona Grenda
• Mikołaj Ryciuk z Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Perlejewie, op. Mirosława Zalewska

Dzieci 6-letnie:

1. Patryk Szóstak z Zespołu Szkół - Przedszkola w Zembrowie, op. Anna Chmiel
2. Stefania Czuja z Katolickiego Przedszkola Niepublicznego "Karmelki" w Bielsku Podlaskim, op. Agnieszka Perkowska
2. Wiktoria Wyszyńska z Zespołu Szkół - Publicznego Przedszkola w Sabniach, op. Anna Chmiel
3.Mateusz Rowicki ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Węgrowie, op. S. Iwona Włodkowska
3. Julia Rytel z Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Nasza Szkoła" w Kożuchowie, op. Edyta Rucińska

Wyróżnienia:

• Adam Chomka z Przedszkola przy Zespole Oświatowym w Nowej Wsi, op. Beata Sadłowska
• Paweł Gawrysiak ze Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym, op. Dorota Golińska
• Ola Głozak z Publicznej Szkoły Podstawowej w Bartkowie Nowym, op. Jadwiga Pawluk
• Anna Gulska ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie, op. Hanna Pasek
• Julia Malinowska z Katolickiego Przedszkola Niepublicznego "Karmelki" w Bielsku Podlaskim, op. Joanna Malinowska
• Antonina Nasiłowska z Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Nasza Szkoła" w Kożuchowie, op. Edyta Rucińska
• Klaudia Niszcz z Samorządowego Przedszkola w Ruchnie, op. Aldona Grenda
• Paula Przychodzień z Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim, op. Beata Niewińska
• Karol Stępniak z Niepublicznego Przedszkola w Czekanowie, op. Karolina Zakrzewska
• Lena Suchodolska z Zespołu Szkół –Publicznego Przedszkola w Zembrowie, op.Anna Chmiel
• Natalia Włoga z Zespołu Szkół – Publicznego Przedszkola w Kupientynie, op. Anna Chmiel
• Marta Wójcik z Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mrozowej Woli, op. Ewa Rowicka

Nagrody specjalne:

• Jan Bardadyn z Katolickiego Przedszkola św. Antoniego w Węgrowie, op. Olga Jagodzinska i Agnieszka Maksymowicz
• Wiktoria Radziszewska z Przedszkola im. Sióstr Sercanek w Brań
sku, op. Bogusława Szermuszyn
• Nikodem Steć z Gminnego Przedszkola w Miedznie, op. Zbigniew Michałowski

Gratulujemy biorącym udział, wyróżnionym i nagrodzonym!

Uroczyste podsumowanie konkursu z udziałem Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Tadeusza Pikusa odbędzie się 11 maja 2018 r. (piątek) o godzinie 12.30 w Katolickim Przedszkolu św. Antoniego w Węgrowie, ul. Kościuszki 27A.
Na spotkanie zaproszone są nagrodzone dzieci z opiekunami.
Konkurs trwał do: 2018-04-20, 00:00

Regulamin
Konkursu Plastycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym
„Kapliczki, krzyże i figurki przydrożne w mojej miejscowości"
Rok szkolny 2017/2018

Patronat honorowy:

Ordynariusz Drohiczyński J. E. ks. bp Tadeusz Pikus
Wicemarszałek Senatu Maria Koc
Burmistrz Węgrowa Krzysztof Wyszogrodzki


I. Tytuł: Konkurs Plastyczny „Kapliczki, krzyże i figurki przydrożne w mojej miejscowości"

II. Organizatorzy:
Katolickie Przedszkole Św. Antoniego w Węgrowie
Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy w Węgrowie
Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

III. Cele edukacyjne:
zdobywanie wiedzy na temat historii powstania kapliczek, krzyży i figurek w rodzinnej miejscowości,
krzyże, kapliczki i figurki jako małe budowle architektury sakralnej,
krzyż jako symbol odkupienia ludzi – poznanie symboliki krzyża,
krzyż, kapliczka i figurka jako miejsce zgromadzenia społeczności lokalnej podczas nabożeństw majowych, czerwcowych, poświęcenia pól, wyprowadzenia zmarłych,
rozwijanie twórczego myślenia u dzieci,
pobudzanie i rozwijanie aktywności artystycznej dzieci.

IV. Sposób i terminy przeprowadzania eliminacji, w tym ustalania i ogłaszania wyników:
Konkurs składa się z dwóch etapów: przedszkolnego i finałowego.

1. Etap przedszkolny:
Etap przedszkolny zakończy się 31.03.2018r. jednocześnie we wszystkich
przedszkolach.
Dzieci przygotowują prace zgodnie z tematyką i kategoriami wiekowymi.
Do drugiego etapu przechodzą po 3 prace z każdej kategorii.
Przedszkolna komisja konkursowa informuje uczestników tego etapu o ich wynikach niezwłocznie po dokonaniu wyboru, oceny, potwierdzonej protokołem.
2. Etap finałowy:
Ogłoszenie wyników odbywa się poprzez umieszczenie na stronach internetowych organizatorów protokołu z posiedzenia komisji konkursowej.
Organizatorzy przygotowują wystawę prac.
Etap finałowy kończy się uroczystą galą w sali widowiskowej w siedzibie Katolickiego Przedszkola Św. Antoniego w Węgrowie w dniu 11.05.2018 r. o godz. 12.30.
Podsumowania etapu finałowego dokonuje przewodniczący komisji konkursowej podczas uroczystej gali w dniu finału.

V. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych stopniach:
1. Etap przedszkolny:
Praca plastyczna przedstawiająca ujęcie tematu dowolną techniką w dowolnym formacie w jednej z trzech kategorii:
Kategoria I - dzieci trzyletnie,
Kategoria II - dzieci czteroletnie,
Kategoria III – dzieci pięcioletnie,
Kategoria IV – dzieci sześcioletnie
2. Etap finałowy:
Praca plastyczna przedstawiająca ujęcie tematu dowolną techniką w dowolnym formacie w jednej z trzech kategorii:
Kategoria I - dzieci trzyletnie,
Kategoria II - dzieci czteroletnie,
Kategoria III – dzieci pięcioletnie,
Kategoria IV – dzieci sześcioletnie

VI. Wykaz literatury obowiązującej uczestników oraz stanowiącej pomoc dla nauczyciela:
Podstawowe informacje dotyczące symboliki krzyża, małe budowle architektury sakralnej, historia i legendy związane z powstaniem krzyża, figurki czy kapliczki w rodzinnej miejscowości

VII. Kryteria kwalifikowania uczestników do kolejnych stopni. Warunki uzyskiwania wyróżnień:
W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Diecezji Drohiczyńskiej i spoza niej.
W etapie przedszkolnym biorą udział wszystkie zainteresowane dzieci w wieku przedszkolnym.
Pierwszy etap wygrywają prace dzieci w kategoriach wskazanych w regulaminie, których prace są najlepsze. Tym samym przechodzą do etapu finałowego.
Lista uczestników etapu finałowego zostanie opublikowana na stronach internetowych organizatorów.
W etapie finałowym zwycięzcami i osobami wyróżnionymi zostają dzieci, których prace zostaną uznane za najlepsze.
Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę.
Zwycięzcy konkursu w poszczególnych kategoriach – miejsce I, II, III
oraz osoby wyróżnione – otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

VIII. Tryb pracy komisji na poszczególnych stopniach:
Etap przedszkolny:
Przedszkolną komisję konkursową powołuje dyrektor przedszkola.
Do składu komisji należy powołać przynajmniej dwóch nauczycieli, zaleca się, aby był wśród nich nauczyciel religii.
Komisja sporządza protokół zgodnie z wzorem (załącznik nr 2) i do 20.04.2018 r. przesyła go organizatorom wraz z pracami - decyduje data stempla pocztowego.
Etap diecezjalny:
Komisję konkursową powołuje dyrektor Katolickiego Przedszkola Św. Antoniego w Węgrowie.
W skład komisji konkursowej wchodzą eksperci spoza placówki powołani przez organizatora.
Pracom Komisji przewodniczy dyrektor Wydziału Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego w Drohiczynie.
Prace niesamodzielne są eliminowane z konkursu.
Komisja sporządza szczegółowy protokół z eliminacji finałowych.

IX. Przepisy końcowe:
Opiekunowie oraz uczniowie i ich rodzice mają prawo wglądu do prac i protokołu.
Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.
Organizator konkursu ma prawo do bezpłatnej reklamy prac w wystawie pokonkursowej, katalogu, w prasie, telewizji i Internecie oraz przekazanie innym podmiotom w celu popularyzacji konkursu, a także realizacji innych działań statystycznych.
Kwestie sporne rozstrzygają organizatorzy.
Organizatorzy mają prawo wprowadzania zmian w regulaminie.
Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają organizatorzy: tel. 885 052 052
Szczegółowe informacje (regulamin; wzory: karty pracy, protokołu; zgody na przetwarzanie danych, wyniki kolejnych etapów konkursu) zostaną zamieszczone na stronach:
www.przedszkole.klasztorwegrow.pl
www.katecheza.drohiczynska.pl
www.klasztorwegrow.pl
Do każdej pracy należy wypełnić kartę pracy wg wzoru (załącznik nr 1) i nakleić na odwrocie pracy oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3).
Podpisanie karty pracy jest wyrazem akceptacji regulaminu i warunków udziału w konkursie.
Przedszkole dołącza do prac protokół z etapu szkolnego konkursu, który jest jednocześnie zgłoszeniem przedszkola do udziału w etapie finałowym (załącznik 2).
Podpisane prace: płaskie na odwrocie, przestrzenne na tabliczce doczepionej do pracy należy przesłać na adres Organizatora:

Katolickie Przedszkole Św. Antoniego
ul. Kościuszki 27A
07-100 Węgrów
z dopiskiem „Konkurs plastyczny”
Konkurs trwa do: 2018-04-20, 00:00
wpis edytowano 2018-02-07, 13:29
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.