Konkursy

Kartka z okazji Świąt Bożego Narodzenia - ogólnopolski konkurs

Kartka z okazji Świąt Bożego Narodzenia - ogólnopolski konkurs

Przedszkole Miejskie nr 17 w Jaworznie zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie "Kartka z okazji Świąt Bożego Narodzenia".

Regulamin konkursu:

1. Konkurs jest skierowany do dzieci w wieku 3-6 lat.

2. Technika dowolna.

3. Format: praca w formacie A4, A5

4. TERMIN KONKURSU: 16.11–18.12.2012r.

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest opatrzenie pracy metryczką umieszczoną na odwrocie. Metryczka powinna zawierać: imię i nazwisko dziecka oraz jego wiek, adres przedszkola, imię i nazwisko opiekuna, numer telefonu.

6. Prace należy przesłać do 18.12.2012 r. na adres organizatora:

Przedszkole Miejskie nr 17
ul. T. Kościuszki 6
43-602 Jaworzno

z dopiskiem „Konkurs – Kartka z okazji Świąt Bożego Narodzenia”

7. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.

8. Kryteria oceny:
- oryginalność
- pomysłowość
- walory artystyczne
- symbolika bożonarodzeniowa

9. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.

10. Ogłoszenie wyników nastąpi 21 grudnia 2012 r.

11. Przewidziane są nagrody główne w każdej kategorii dla dzieci młodszych i starszych.

Kategoria I – dzieci młodsze 3-4 lata
Kategoria II – dzieci starsze 5-6 lat.

12. Lista laureatów będzie przedstawiona na stronie internetowej przedszkola:
https://przedszkole17jaworzno.edupage.org

13. Osoby zainteresowane otrzymaniem dyplomu za udział w konkursie prosimy o przesłanie wraz z pracą zaadresowanej koperty formatu A4 ze znaczkiem, by ułatwić odsyłanie potwierdzeń uczestnictwa.

14. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas transportu.

15. Placówka może zgłosić maksymalnie 4 prace.

16. Nadesłanych prac nie zwracamy - wszystkie prace przechodzą na własność organizatora. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania ich w celu promocji konkursu i placówki.

17. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu.

18. Przedszkole będące organizatorem konkursu nie bierze w nim udziału.

Organizator:

Przedszkole Miejskie nr 17
ul. T. Kościuszki 6
43-602 Jaworzno

tel. 32 617 71 23
e-mail: pm.17@neostrada.pl
strona internetowa: https://przedszkole17jaworzno.edupage.org

Osoby odpowiedzialne:
mgr Anna Augustynek
mgr Grażyna Kurp
mgr Katarzyna Lisecka
mgr Aleksandra Pragnący
Konkurs trwa do: 2012-12-18, 00:00
Pliki do pobrania
wpis edytowano 2012-12-04, 11:05
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.