Konkursy

Konkurs

Konkurs "Eko-bałwanek"

Regulamin konkursu „Eko-Bałwanek”

1. Organizator:
Przedszkole Nr 21 DEMPTUSIOWO
ul. Demptowska 42
Gdynia
Koordynator:
Kinga Żocholla
Julia Pietrykowska
(gr. IV „Wiewiórki)
Adresaci konkursu:
W konkursie mogą brać udział wszystkie dzieci uczęszczające do Przedszkola Nr 21
wraz ze swoimi rodzicami/opiekunami.

2. Cele:
- zmiana postrzegania odpadów nie jako śmieci, a jako surowce wtórne;
- propagowanie i promocja wartościowych postaw ekologicznych;
- pobudzenie kreatywnego myślenia i aktywności twórczej dzieci w aspekcie ochrony
środowiska naturalnego.

3. Zasady uczestnictwa:
1) Konkurs skierowany jest do dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 21
„Demptusiowo”.
2) Zadaniem uczestników jest wykonanie Eko-bałwanka z wykorzystaniem materiałów
biodegradowalnych.
3) Format i technika pracy: praca przestrzenna przy użyciu dowolnych materiałów, z
wykorzystaniem różnorodnych odpadów segregowanych, które nadają się do recyklingu.
4) Każdy uczestnik może zgłosić jednego bałwanka. Każdą pracę zgłoszoną do konkursu
należy podpisać imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz nazwę grupy do jakiej
uczęszcza.
5) Oceny prac dokona komisja, w której skład wejdą wszyscy pracownicy Przedszkola Nr
21.
6) Ocenie będą podlegać: kreatywność, estetyka wykonania, wykorzystanie materiałów.
7) Prace należy złożyć osobiście u wychowawczyń grup do dnia 01.03.2021r.
8) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12.03.2021r. - lista zwycięzców
zostanie umieszczona na tablicach informacyjnych oraz stronie
internetowej przedszkola

Uwagi:
Złożenie pracy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zgodą na zamieszczanie
danych osobowych (lista zwycięzców) oraz prezentacji prac na wystawie w Przedszkolu
Nr 21 i stronie internetowej przedszkola. Prace zostają własnością organizatora konkursu.
Konkurs trwa do: 2021-03-01, 23:59
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.