Konkursy

KONKURS FOTOGRAFICZNO-PLASTYCZNY

KONKURS FOTOGRAFICZNO-PLASTYCZNY "Moje przedszkole w obiektywie"

Zapraszamy do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym
„Moje przedszkole w obiektywie”REGULAMIN KONKURSUCELE KONKURSU:
 • Promowanie i popularyzowanie swojej placówki w szerszym otoczeniu społecznym,
 • rozwijanie u dzieci umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi,
 • promowanie talentów plastycznych przez umożliwianie prezentacji twórczości dzieci
 • rozwijanie u dzieci zainteresowania fotografią jako formy utrwalania rzeczywistości.


ZASADY UCZESTNICTWA:
 • Konkurs organizowany jest dla dzieci w wieku 5-6 lat,
 • Ramka zdjęcia musi być wykonana własnoręcznie przez dziecko,
 • Format zdjęcia oraz całej pracy jest dowolny,
 • Technika wykonania ramki jest dowolna,
 • Dopuszcza się wykonanie zdjęcia przez osobę dorosłą.
 • Do konkursu mogą przystąpić dzieci z placówek przedszkolnych z całej Polski,
 • Prace należy przekazać wraz z wypełnioną metryczką, zawierającą imię, nazwisko i wiek autora zdjęcia, imię i nazwisko opiekuna, pełną nazwę przedszkola, telefon kontaktowy. Rodzic / opiekun prawny musi wyrazić zgodę na udział dziecka w konkursie fotograficznym podpisując się na metryczce. Metryczkę proszę przykleić na odwrocie pracy.
 • Jeśli to możliwe prosimy o karteczkę z informacją, z jakiej strony internetowej dowiedzieli się Państwo o konkursie
 • Każde przedszkole w Polsce może nadesłać 5 prac,
 • Prace należy nadesłać lub dostarczyć indywidualnie w terminie do 16 października 2017 roku (poniedziałek) na adres:

Samorządowe Przedszkole w Bielsku ul. Płocka 19 09 -230 Bielsk


 • Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 24. 10. 2017 roku (wtorek), w Samorządowym Przedszkolu w Bielsku. Komisja konkursowa oceni nadesłane prace przyznając nagrody i wyróżnienia,
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Bliżej Przedszkola oraz stronie internetowej placówki,
 • Prace zostają własnością Samorządowego Przedszkola w Bielsku, organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukcji prac konkursowych bez wypłacania honorariów,
 • Nagrody dla zwycięzców konkursu zostaną wysłane pocztą,
 • Osoby zainteresowane przesłaniem podziękowania w formie dyplomu proszone są o dołączenie zaadresowanej koperty ze znaczkiem!!


KRYTERIA OCENY:
 • Zgodność tematyki pracy z hasłem przewodnim konkursu,
 • Pomysłowość, oryginalność i samodzielność wykonania ramki zdjęcia przez dziecko,
 • Estetyka wykonania całości pracy


ORGANIZATORZY:
Joanna Rozkosz,
Klementyna Mówińska, Beata Tyburczy
Samorządowe Przedszkole w Bielsku
ul. Płocka 19
09 – 230 Bielsk
Tel: (24) 261 – 50 -36
www.samorzadoweprzedszkolebielsk.przedszkolowo.pl
przedszkolebielsk@gmail.com

Konkurs trwa do: 2017-10-16, 00:00
Pliki do pobrania
wpis edytowano 2017-09-03, 00:14
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.