Konkursy

KONKURS FOTOGRAFICZNY

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Przedszkolny konkurs fotograficzny
„Liw – moja miejscowość w obiektywie”
w ramach międzynarodowego projektu „Piękna nasza Polska cała”

Organizatorem konkursu„Liw – moja miejscowość w obiektywie” jest Samorządowe Przedszkole w Liwie

Cele konkursu:
• kształtowanie tożsamości i przynależności narodowej.
•promowanie postaw patriotycznych u dzieci.
•upowszechnianie dziecięcej twórczości w środowisku społecznym
•rozwijanie kreatywności i talentów dzieci poprzez twórczość fotograficzną

Warunki uczestnictwa:

1.Adresaci konkursu: dzieci w wieku 3–6 lat

2.Kolaż ze zdjęć ukazujących piękno okolicy w której mieszka dziecko, może wykonać: rodzic z dzieckiem. Praca płaska, format A3, A4.

3.Do konkursu należy zgłaszać wyłącznie prace indywidualne.

4.Każda praca powinna posiadać metryczkę napisana komputerowo: imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwę grupy.

5.Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację danych osobowych i przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz organizatora oraz do prezentacji prac na wystawie w naszej placówce, stronie internetowej oraz facebooku placówki.

6.Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród.

7.Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i upominki.
8.Prace konkursowe będą oceniane pod względem estetycznym, pomysłowości oraz zgodności z tematyką konkursową. Komisję konkursową powołuje organizator.

9.Prace należy dostarczyć do dnia 18.10.2019r do osób odpowiedzialnych za konkurs;

10.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 25.10.2019r., zostanie podana do publicznej wiadomości na facebooku oraz internetowej stronie przedszkola.
Dziękujemy i zapraszamy do uczestnictwa w konkursie :)
Konkurs trwa do: 2019-10-18, 23:59
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.