Konkursy

Konkurs literacki dla dzieci i ich rodziców Nasze przygody z małą kroplą wody.

Konkurs literacki dla dzieci i ich rodziców Nasze przygody z małą kroplą wody.

REGULAMIN KONKURSU
” Nasze przygody z małą kroplą wody” – promowanie ochrony wody.
Konkurs literacki dla dzieci i ich rodziców z Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów, polegający na ułożeniu krótkiego wiersza o tematyce ochrony wody.

I. Organizator konkursu


1.Organizatorem konkursu jest Przedszkole Samorządowe w Osiedlu Niewiadów.

II. Cele konkursu


1.Propagowanie wiedzy ekologicznej i kształtowanie proekologicznych postaw wśród przedszkolaków i ich rodziców.
2.Rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody, a w szczególności środowiska wodnego.
3. Literackie zobrazowanie codziennej ochrony wody w swoim najbliższym środowisku.

III. Warunki uczestnictwa


1.Uczestnikiem Konkursu może być przedszkolak z rodzicem, który prześle lub złoży pracę odpowiadającą wymogom niniejszego Regulaminu.
2.Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
3.Prace powinny być w formacie nie większym niż A 4.
4.Technika wykonania prac: tekst literacki pisany na komputerze i wydrukowany lub pisany odręcznie z możliwością uzupełnienia go o ilustracje wykonane przez dzieci.
5.Tematyka prac musi być związana z konkursowym hasłem. Motywem przewodnim prac powinna być dbałość o ochronę środowiska wodnego.
6.Każda praca powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, datę urodzenia, nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy. Informacje te należy umieścić na odwrocie pracy.
7.Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 własną pracę.
8.Prace złożone na konkurs nie będą zwracane autorom.

V. Czas trwania Konkursu i miejsce nadsyłania prac


1.Konkurs przebiegać będzie w okresie od 13 maja 2019 do 24 maja 2019 r.
2.Prace należy nadsyłać lub dostarczyć osobiście do naszej placówki : Przedszkole Samorządowe w Osiedlu Niewiadów.
3.Ostateczny termin składania prac upływa w dniu 27 maja 2019r.

VI. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Konkursu


1.Nagrodzone prace wyłoni Jury powołane przez Organizatora.
2.Jury Konkursu wyłoni trzy zwycięskie prace, dopuszcza się również przyznanie wyróżnień dla autorów nadesłanych prac.
3.Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 31 maja 2019r. Wręczenie nagród oraz wyróżnień odbędzie się na zakończenie projektu.
4.Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na wielokrotne publikowanie przez Organizatora Konkursu imienia i nazwiska Uczestnika Konkursu, we wszelkiego rodzaju materiałach reklamowych i marketingowych Organizatora Konkursu związanych z tym Konkursem lub innymi konkursami ogłaszanymi przez Organizatora Konkursu.
Konkurs trwa do: 2019-05-24, 23:59
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
  • Avatar
    Frenande Alix: oferta kredytowa dla osób fizycznych i firm Jestem osobą o dobrym charakterze, która pomaga ludziom trudności finansowe dzięki moim usługom pożyczkowym. Więc jeśli ty są w każdej potrzebie, możesz skontaktować się ze mną w dowolnej sprawie dowiedz się więcej o moich warunkach kredytowych. E-mail: alixfenande@gmail.com
    Dodano: 2019-05-17, 05:12