Konkursy

Konkurs plastyczny pt. ,,ABY ZDROWE ZĘBY MIEĆ

Konkurs plastyczny pt. ,,ABY ZDROWE ZĘBY MIEĆ"

REGULAMIN KONKURSU:
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 4-6 lat.
2. Każda grupa może złożyć maksymalnie 4 prace konkursowe.
3.Technika wykonania prac jest dowolna.
4. Format prac dowolny.
5. Prace przesłane na konkurs muszą być pracami samodzielnymi i indywidualnymi.
6. Każda praca powinna na odwrocie opisana w następujący sposób: imię i nazwisko autora, wiek,nazwa grupy, do której uczęszcza uczestnik konkursu, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.
7.Prace bez pełnych danych oraz złożone po terminie nie będą oceniane.
8.Prace należy złożyć do 12.02.2019 na adres organizatora konkursu Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Częstochowska 15 z dopiskiem: Konkurs plastyczny ,,ABY ZDROWE ZĘBY MIEĆ"
9. Złożone prace zostaną ocenione przez jury według następujących kryteriów: zgodność z tematem,walory artystyczne, zachowanie zapisów regulaminowych.
10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 19.02.2019 roku w siedzibie organizatora.
Konkurs trwa do: 2019-02-19, 23:59
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.