Konkursy

Konkurs plastyczny pt.

Konkurs plastyczny pt. "Piękna nasza Polska cała do zwiedzania doskonała"

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym, zorganizowanym z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości!!

Oprócz atrakcyjnych nagród dla laureatów powstaną kalendarze z nagrodzonych prac na rok 2019!!


Regulamin konkursu plastycznego
1. Organizator konkursu
Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” w Bydgoszczy
ul. Komuny Paryskiej 9
85-858 Bydgoszcz

2. Cel konkursu

Dzieci kiedy tylko mogą, wyrażają swoje myśli w formie rysunków, wykorzystując swoją kreatywność, oryginalność i radość odkrywania otaczającego je świata.

Celem konkursu jest:
• propagowanie wartości patriotycznych poprzez różne formy plastyczne,
• rozwijanie zainteresowań dzieci,
• usystematyzowanie zdobytej wiedzy i zastosowanie jej w praktycznych działaniach,
• uaktywnienie i propagowanie uzdolnień artystycznych dzieci.

3. Zasady ogólne

Udział w konkursie mogą wziąć dzieci w następujących kategoriach wiekowych:

• Kategoria przedszkolna: dzieci 5 - 7 lat
• Kategoria szkolna: dzieci 8 - 10 lat

4. Wymogi techniczne

Format prac: A4
Technika wykonania pracy: dowolna

5. Wymogi formalne

Prace muszą być wykonane samodzielnie przez dzieci, pod kierunkiem rodziców lub nauczycieli.
Osoby chcące wziąć udział w konkursie mogą zgłosić jedną pracę. Dozwolone są wyłącznie zgłoszenia indywidualne – zgłoszenia grupowe nie będą rozpatrywane.

Termin nadsyłania prac: od dnia 10.10.2018 r. do dnia 7.11. 2018 r.
Prace zgłoszone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

Dodatkowo, każda praca musi być opisana na rewersie w następujący sposób:
• imię i nazwisko dziecka
• wiek autora pracy
• imię i nazwisko nauczyciela lub rodzica, pod kierunkiem którego praca została wykonana
• adres placówki wraz z telefonem kontaktowym i adresem e-mail

Prace prosimy przesyłać lub dostarczać osobiście z dopiskiem „Jestem Polakiem i Europejczykiem” na adres przedszkola:
Przedszkole Niepubliczne „Promyczek”
ul. Komuny Paryskiej 9
85-858 Bydgoszcz
Prace dostarczone na konkurs przechodzą na własność Organizatora.

6. Kryteria oceny prac

Prace będą oceniane pod względem:
• zgodności z tematem;
• walorów artystycznych;
• pomysłowości.
7. Jury, wyłonienie zwycięzców
Oceny prac konkursowych dokona komisja powołana przez organizatorów. Jej decyzje są ostateczne oraz nieodwołalne.
Laureaci konkursu zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem, zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi na odwrocie pracy.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 15.11.2018 r. Spośród nadesłanych prac zostanie wyróżnionych 12 (6 z każdej kategorii wiekowej), z których powstanie kalendarz na rok 2019.

Nagrody oraz pamiątkowe dyplomy i podziękowania zostaną wręczone lub wysłane przez Organizatora. Lista laureatów będzie opublikowana na stronie internetowej Organizatora konkursu.
Osoby do kontaktu ze strony Organizatora: Paulina Olszewska, Aneta Zaremba, nr tel. 509134344
Konkurs trwa do: 2018-11-07, 00:00
wpis edytowano 2018-10-10, 19:02
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.