Konkursy

Konkurs recytatorski ,,Moje Miasto Warszawa”

Konkurs recytatorski ,,Moje Miasto Warszawa”

-----------------------------------------------------

1.Warunki uczestnictwa:
•w konkursie mogą wziąć udział wszystkie dzieci w wieku 3-6 lat z Przedszkola nr 140,
•rodzic wraz z dzieckiem samodzielnie tworzy treść wiersza i uczy się go na pamięć,
•konkurs będzie miał formę prezentacji utworu poetyckiego o tematyce Warszawy
•zgłoszenie udziału dziecka w konkursie dokonuje rodzic nauczycielowi organizującemu konkurs wypełniając jednocześnie kartę uczestnictwa w konkursie recytatorskim w terminie do 10 marca

2. Przebieg konkursu:

•Konkurs recytatorski odbędzie się w Przedszkolu nr 140 w dniu 20 marca 2018 r. w godzinach 16:00 – 17:00.

3. Kryteria oceny

Komisja dokona oceny wg następujących kryteriów:
•dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
•interpretacja tekstu,
•kultura słowa,
•ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój).

4. Jury
•Komisję konkursową powołuje organizator. W jej skład wchodzą trzy osoby. Decyzja komisji jest niepodważalna.

5. Nagrody dla laureatów

•Przewidziane są 3 nagrody główne (I, II, III miejsce).
•wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie
•ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 20 marca (w dniu konkursu)
•wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej przedszkola.

Organizator konkursu nauczyciel: mgr Katarzyna Żołnierczyk, mgr Wioletta Konarska.

Konkurs trwa do: 2018-03-20, 23:59
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.