Konkursy

Kwiat paproci - ogólnopolski konkurs plastyczny

Kwiat paproci - ogólnopolski konkurs plastyczny

W dniu 20 maja czteroosobowe jury dokonało oceny nadesłanych prac plastycznych przedstawiających „ kwiat paproci”. Wyłoniono laureatów w następujących kategoriach :

Kategoria 3 – 4 latki:
I miejsce: Karolina Nowakowska
II miejsce: Alicja Błachnio
III miejsce: Michał Figiel
IV miejsce: Jakub Piatkowski

Kategoria 5 latki:
I miejsce: Milena Nowińska
II miejsce: Julia Zajdel
III miejsce: Natalia Herczyk
IV miejsce: Lena Wilk

Kategoria 6 latki:
I miejsce: Karolina Macura
II miejsce: Paulina Żańczak
III miejsce: Wiktoria Świątczak
Igor Niedżwiedzki
IV miejsce: Maria Jakubiec

Kategoria klasy I:
I miejsce: Łucja Jędrzejczyk
II miejsce: Karolina Posłuszny
III miejsce: Kornelia Wilczek
IV miejsce: Natalia Słota

Kategoria klasy II - III:
I miejsce: Anna Jeż
II miejsce: Adam Gołoś
Karolina Kazimierczak
III miejsce: Kacper Kowalczyk
IV miejsce: Katarzyna Pochroń

Kategoria klasy IV – VI:
I miejsce: Natalia Krzemień,
II miejsce: Paulina Gancarz
III miejsce: Kenneth Gibbins

Prace przestrzenne:
I miejsce: Julia Cieślar
II miejsce: Mikołaj Staś
III miejsce: Magdalena Balcar
IV miejsce: Emilia Kempa


Wyróżnienia dla nauczycieli:
Marioli Szymańskiej – Kukuczka za ilość prac i różnorodność wykorzystanych technik plastycznych.
Moniki Koniuszewskiej, Halina Czerniawskiej za kolorystykę i staranne wykonanie prac.
Anety Litwin za zaangażowanie i estetyczne przygotowanie prac.
Janiny Heczko za różnorodność wykorzystanych materiałów plastycznych.

Wszystkim laureatom gratulujemy a nagrody prześlemy pocztą.
Konkurs trwał do: 2013-05-13, 00:00
Cele konkursu:
  • zachęcanie do poznawania baśni i legend polskich,
  • poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych,
  • rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej oraz kreatywności,
  • prezentacja dziecięcej twórczości plastycznej.

Regulamin:

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) i szkolnym (I-III klasa).

2. Z każdej placówki można przesłać dowolną ilość prac.

3. Technika dowolna (płaska lub przestrzenna), format pracy dowolny.

4. Prace powinny być opatrzone metryczką (napisaną komputerowo) zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek, nazwę i dokładny adres placówki, telefon, mail, imię i nazwisko opiekuna).

5. Oceny nadesłanych prac dokona jury powołane przez Organizatora.

6. Oceniane będą walory estetyczne, pomysłowość, oryginalność i samodzielność wykonania prac w następujących kategoriach:
  • 3,4 –latki,
  • 4,5 – latki,
  • 6,7 – latki,
  • Klasy II-III,
  • Nauczyciele lub opiekunowie.

7. Dyplomy i nagrody dla laureatów zostaną przesłane pocztą.

8. Nauczycieli zainteresowanych otrzymaniem podziękowania za udział w konkursie prosimy o przesłanie wraz z pracą zaadresowanej koperty w formacie A4 z naklejonym znaczkiem.

9. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi, zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania ich w celu promocji konkursu i placówki, tym samym przechodzą na własność organizatora.

10. Prace należy przesyłać do dnia 13.05.2013r. na adres:

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Rodzin "Ponad Granicami"
43-450 Ustroń
ul. Dominikańska 14
z dopiskiem „KONKURS PLASTYCZNY”


11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20.05.2013. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie Bliżej Przedszkola oraz Stowarzyszenia.

12. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora, oraz publikacją pracy plastycznej i akceptacją regulaminu konkursu.

13. Informacje i zapytania o konkursie proszę kierować na adres e-mail: marzenasz3@o2.pl
Konkurs trwa do: 2013-05-13, 00:00
wpis edytowano 2013-04-15, 10:48
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.