Konkursy

Las domem zwierząt - ogólnopolski konkurs plastyczny

Las domem zwierząt - ogólnopolski konkurs plastyczny

Protokół z Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
„Las domem zwierząt”


Konkurs „Las domem zwierząt” został zorganizowany w okresie od 21.09. - 16.11.2012 r. w Przedszkolu Miejskim nr 12 w Legionowie pod Patronatem Prezydenta Miasta Legionowo.
Prace plastyczne wykonane zostały dowolnymi technikami plastycznymi, a ich celem było:
- Propagowanie wiedzy o lesie, poznanie warunków życia niektórych zwierząt.
- Kształtowanie wrażliwości i szacunku dla ojczystej przyrody.
- Wyrabianie nawyków proekologicznych, pozytywnych zachowań zmierzających do ochrony lasu.
- Rozbudzenie twórczej inwencji dzieci w sferze działalności plastycznej i konstrukcyjnej.
Wszystkie prace zostały umieszczone na pokonkursowej wystawie.

W dniu 8.11.2012 r. komisja wyłoniła zwycięzców przyznając w dwóch kategoriach wiekowych 3 – 4 latki trzy nagrody i pięć wyróżnień oraz w kategorii wiekowej 5 – 6 lat trzy nagrody , 7 wyróżnień oraz nagrodę dyrektora przedszkola.

W kategorii 3 – 4 lata:
I nagroda – Liwia Pietrzak – Przedszkole Miejskie nr 42 w Łodzi.
II nagroda – Zuzanna Dynoch – Gminne Przedszkole „Akademia Małych Odkrywców” w Zegrzu Południowym.
III nagroda – Julia Wójtowicz – Przedszkole nr 370 w Warszawie.
Wyróżnienia otrzymali:
1. Mateusz Orzoł – Przedszkole Samorządowe nr 1 w Wieliszewie.
2. Małgosia Wiejak – Przedszkole Miejskie nr 3 w Legionowie.
3. Nina Karolak – Przedszkole nr 306 „Mali Optymiści” w Warszawie.
4. Zuzanna Nowakowska – Przedszkole Miejskie nr 6 w Legionowie.
5. Igor Szymański – Niepubliczne Przedszkole „Misio” w Warszawie

W kategorii 5 – 6 lat:
I nagroda – Hania Bajtlik – Przedszkole nr 96 w Warszawie.
II nagroda – Alicja Kraszewska – Przedszkole Gminne w Chotomowie.
III nagroda – Maciej Cydejko – Przedszkole Miejskie nr 7 w Legionowie.
Wyróżnienia:
1. Zuzanna Nadolska – Szkoła Podstawowa Filia w Bruścach.
2. Daria Tańska – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej.
3. Sebastian Jończyk – Przedszkole Miejskie nr 9 w Legionowie.
4. Jadwiga Kaczmarczyk – Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Koziegłowach.
5. Anitka Nodzykowska - Przedszkole Miejskie nr 12 Legionowie.

Nagroda Dyrektora Przedszkola dla Jakuba Matysiaka oraz Kacperka Laskowskiego z Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 5 w Legionowie.


Konkurs trwał do: 2012-10-26, 00:00
Przedszkole Miejskie nr 12 im. Króla Maciusia w Legionowie serdecznie zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym "Las domem zwierząt".

REGULAMIN KONKURSU:

Celem konkursu jest:
  • Propagowanie wiedzy o lesie, poznanie warunków życia niektórych zwierząt.
  • Kształtowanie wrażliwości i szacunku dla ojczystej przyrody.
  • Wyrabianie nawyków proekologicznych, pozytywnych zachowań zmierzających do ochrony lasu.
  • Rozbudzenie twórczej inwencji dzieci w sferze działalności plastycznej i konstrukcyjnej.

Warunki udziału w konkursie:

1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku przedszkolnym 3–6 lat (przedszkola, oddziały przedszkolne kl. „0”).

2. Interpretacja tematu dowolna i zależy od autora pracy, wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika itp.).

3. Każda placówka może zgłosić od 1 do 3 prac w formacie A4 lub A3. Prace powinny być wykonane indywidualnie, samodzielnie przez uczestników konkursu lub z niewielkim udziałem nauczyciela, opiekuna.

4. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko i wiek autora, tytuł pracy, adres i telefon placówki oraz imię i nazwisko opiekuna.

5. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w Internecie i prezentacji na stacjonarnej wystawie.

6. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik i reprezentowana przez niego instytucja wyrażają zgodę na opublikowanie jego nazwiska w Internecie i na wystawie.

Termin i warunki dostarczenia prac:

1. Prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres: Przedszkole Miejskie nr 12, ul. Królowej Jadwigi 7, 05 – 120 Legionowo do 26 października 2012 r.

2. Prace przesłane po terminie nie będą oceniane.

3. Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.

4. Autorzy zwycięskich i wyróżnionych prac otrzymają atrakcyjne, indywidualne nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

5. Nagrody zostaną wręczone w listopadzie 2012 r.

6. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o miejscu i terminie wręczenia nagród
Konkurs trwa do: 2012-10-26, 00:00
wpis edytowano 2012-10-08, 09:56
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.