Konkursy

Makaronowe Fantazje - konkurs ogólnopolski

Makaronowe Fantazje - konkurs ogólnopolski

OGÓLNOPOLSKI KONKURS
NA NAJCIEKAWSZĄ PRACE Z MAKARONU
"MAKARONOWE FANTAZJE"


Cele konkursu:

1. Promowanie twórczości dziecięcej
2. Rozwijanie wyobraźni
3. Rozwijanie inwencji twórczej dzieci przez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych ciekawych materiałów i technik plastycznych)

Regulamin konkursu:
 • Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 3- 6 lat
 • Technika prac: dowolna
 • Format: praca przestrzenna
 • Kryteria oceny:

- oryginalność
- pomysłowość
- walory artystyczne
- materiał użyty do wykonania prac.

 • Na konkurs można nadesłać maksymalnie 2 prace z jednego przedszkola.
 • Zgłaszane prace powinny zawierać umieszczoną z przodu metryczkę: imię i nazwisko dziecka, wiek, adres przedszkola, imię i nazwisko nauczyciela lub rodzica pod kierunkiem którego została wykonana praca.
 • Zgoda rodzica lub opiekuna na udostępnianie pracy w szerszym środowisku. Zgodę prosimy umieścić wraz z metryczką do wykonanej pracy.
 • Termin nadsyłania prac: 15 listopad 2012r.
 • Prace należy dostarczyć osobiście lub nadesłać (dobrze zabezpieczone) na adres organizatora:
Przedszkole Miejskie Nr 40
w Sosnowcu
ul. Gwiezdna 16 d
nr tel: 32-263-32-72
e-mail : p40@sosnowiec.edu.pl
 • Rozstrzygnięcie konkursu: 30. listopada 2012r.
 • Wyniki konkursu wraz z nazwiskami laureatów zostaną opublikowane na stronie placówki, facebooku oraz na www.blizejprzedszkola.pl
 • Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora konkursu.
 • Autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody.
 • Prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w Przedszkolu Miejskim Nr 40 w Sosnowcu.
 • Nauczycieli chcących otrzymać potwierdzenie uczestnictwa w konkursie prosimy o przesłanie zaadresowanej kopert zwrotnej z naklejonym znaczkiem pocztowym.
 • Nadesłanych prac nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac w celu promocji konkursu i placówki.
 • Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zgodą na publikację danych osobowych.

Oświadczenie

Wyrażam zgodę na przetworzenie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 833) w celach prowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz publikacji.

Data i podpis....................

Organizatorzy:
mgr Magdalena Kaczmarczyk
Kinga Latacz
Agata Buchacz
Konkurs trwa do: 2012-12-10, 00:00
wpis edytowano 2012-12-10, 14:49
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.