Konkursy

"Mamo! Tato! Kocham Was!" - konkurs piosenki

Regulamin przedszkolnego konkursu piosenki
pt. "Mamo! Tato! Kocham Was!" organizowanego
w Artystycznym Przedszkolu Olka Klepacza w Częstochowie


I. ORGANIZATOR

Artystyczne Przedszkole Olka Klepacza w Częstochowie
(Nauczycielki mgr Justyna Kostrzewska-Zastawnik, mgr Marta Kucińska-Członkowska)

II. TERMIN I MIEJSCE KONKURSU

Artystyczne Przedszkole Olka Klepacza w Częstochowie, ul. Łódzka 4/6
09 maja 2013 roku o godzinie 10:00.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany godziny rozpoczęcia konkursu. O ewentualnej zmianie uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą mailową.

III. CELE KONKURSU

1. Wspieranie i rozwój zainteresowań muzycznych u dzieci w wieku przedszkolnym.

2. Promowanie dziecięcej twórczości muzycznej oraz popularyzacja śpiewania piosenek wśród dzieci.

3. Twórcza wymiana doświadczeń muzycznych wśród dzieci i opiekunów.

4. Rozbudzanie talentów wokalnych.

5. Wyzwalanie twórczego potencjału wśród dzieci.

6. Stworzenie okazji do promowania przedszkola i placówek współuczestniczących w środowisku lokalnym.

7. Rozwijanie u dzieci poczucia przynależności do podstawowej grupy społecznej jaką jest rodzina.

8. Wzbudzanie u dzieci szacunku do rodziców (oraz pozostałych członków rodziny).

9. Rozwijanie u dzieci umiejętności wyrażania miłości i przywiązania do rodziców poprzez twórczość artystyczną.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Do uczestnictwa w konkursie zapraszamy wszystkie chętne dzieci w wieku od 3 do 6 lat z Przedszkoli z terenu miasta Częstochowy.

2. Konkurs odbędzie się z podziałem na dwie grupy wiekowe:
  • dzieci w wieku 3 – 4 lata
  • dzieci w wieku 5 – 6 lat

3. W konkursie jedna placówka może zaprezentować maksymalnie 3 piosenki.

4. Każdy uczestnik konkursu przygotowuje jedną piosenkę o tematyce rodzinnej. Śpiewa ją solo a capella lub do dowolnego akompaniamentu (np. z płyty CD, keyboard).

5. Czas prezentacji jednej piosenki nie może przekroczyć 5 minut.

6. Przedszkola zapewniają swoim wykonawcom własny podkład muzyczny: na płycie CD, kasecie lub akompaniament instrumentalny.

7. Formy teatralne, inscenizacje będą traktowane jako występ pozakonkursowy.

V. ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW

1. Przedszkola zgłaszają swoich uczestników na kartach zgłoszeń według załączonego wzoru w terminie do 26 kwietnia 2013 na adres e-mail Artystycznego Przedszkola Olka Klepacza w Częstochowie (kontakt@artok.pl)

2. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

VI. KRYTERIA OCENY
  • atrakcyjność repertuaru
  • ciekawa interpretacja utworu
  • poprawność wykonania (opanowanie pamięciowe)
  • muzykalność i warunki głosowe
  • ogólne wrażenia artystyczne

VII. NAGRODY

1. Oceny występów dokona niezależne jury powołane przez organizatorów konkursu.

2. W konkursie przyznawane będą nagrody rzeczowe dla laureatów I, II i III miejsca w każdej kategorii wiekowej.

3. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej przedszkola w dniu 13 maja 2013, a laureaci powiadomieni drogą elektroniczną.

5. Wręczenie nagród nastąpi w dniu 16 maja o godz. 10.00 w siedzibie przedszkola przy ul. Łódzkiej 4/6.

VIII. ORGANIZATOR ZAPEWNIA:
  • nagłośnienie, odtwarzacz CD, keyboard
  • szatnię dla dzieci i opiekunów

IX. UWAGI KOŃCOWE:
Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji imion, nazwisk, zdjęć i informacji o laureatach konkursu na stronie internetowej przedszkola: www.artok.pl.

Wszelkich informacji udzielają:
Dyrektor Artystycznego Przedszkola Olka Klepacza 601-567-346

Koordynatorki konkursu:
mgr Justyna Kostrzewska-Zastawnik 508-682-162
mgr Marta Kucińska-Członkowska 530-048-589

☺ ZAPRASZAMY ☺

Konkurs trwa do: 2013-04-26, 00:00
wpis edytowano 2013-04-17, 11:16
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.