Advertisement

Konkursy

MIĘDZYPRZEDSZKOLNY KONKURS PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ „I love my mummy”

MIĘDZYPRZEDSZKOLNY KONKURS PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ „I love my mummy”

REGULAMIN MIĘDZYPRZEDSZKOLNEGO KONKURSU
PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ
„I love my mummy”


1.Cele konkursu:
• Prezentacja umiejętności wokalnych i językowych dzieci
• Promowanie aktywności twórczej wśród dzieci
• Propagowanie nauki języka angielskiego poprzez piosenkę
• Wdrażanie dzieci do publicznych wystąpień
• Budzenie wiary we własne siły i talent
• Umacnianie więzi rodzinnych poprzez wybór piosenek o Mamie

2.Organizator konkursu:
Przedszkole nr 66 „Źródełko”
Ul. Startowa 27
Gdańsk-Zaspa
Tel. 58 556 69 03
info@przedszkole66.org.pl

3.Warunki uczestnictwa:
1)W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku od 3 do 6 lat, występujące solo, w duecie, bądź w zespole(maksymalnie 5-6osobowym).
2) Nauczyciele wybierają jedną piosenkę anglojęzyczną zgodną z tematyką konkursu „I love my mummy” oraz zgłaszają uczestników do dnia 23.05.2017r. wysyłając e-mail z poniższymi informacjami na adres Przedszkola (info@przedszkole66.org.pl ):
Tytuł i czas trwania piosenki:
Imię i nazwisko dziecka/dzieci:
Wiek uczestnika/uczestników:
Nazwa Przedszkola:
Imię i nazwisko nauczyciela:

3) Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie do organizatora zgody rodzica/opiekuna prawnego dziecka na jego udział w konkursie oraz na publikację wizerunku dziecka (Zgody należy oddać w dniu konkursu).
4)Każde Przedszkole może zgłosić 3 reprezentantów (solistów, duety, bądź zespoły)
5)Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch grupach wiekowych:
*3/4-latki
*5/6-latki
6)Maksymalny czas trwania występu każdego artysty(duetu bądź zespołu) nie powinien przekraczać 3min.
7)Podczas występu uczestnicy korzystają z własnego podkładu muzycznego (przywiezionego ze sobą na płycie CD, bądź nośniku USB)

4.Kryteria oceny i nagrody:
1)Oceny występów dokonywać będzie Jury powołane przez organizatora konkursu.
2) Jury oceniać będzie stronę muzyczno –wokalną (walory głosowe i muzykalność), poprawność językową, interpretację prezentowanych utworów oraz ogólny wyraz artystyczny.
3)W wyniku przesłuchań Jury może przyznać miejsca od 1 do 3 oraz wyróżnienie.
4)Decyzja Jury jest ostateczna.

5.Postanowienia końcowe
1)Konkurs odbędzie się w Przedszkolu nr 66 „Źródełko”
Ul. Startowa 27 , Gdańsk-Zaspa, dnia 29.05.2017r.
(godzina zostanie podana w późniejszym terminie i zależy od ilości zgłoszeń).
2)Dojazd opiekunów i uczestników na koszt własny.
3)Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
4)Lista zwycięzców oraz relacja z imprezy zostaną zamieszczone na stronie internetowej Przedszkola nr 66 „Źródełko”.
5)Organizator przewiduje uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień po zakończeniu konkursu.Zapraszamy do udziału !Organizator konkursu:
Przedszkole nr 66 „Źródełko” w Gdańsku
Konkurs trwa do: 2017-05-29, 23:59
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.