Konkursy

MIĘDZYPRZEDSZKOLNY PRZEGLĄD TAŃCÓW POLSKICH „PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”

MIĘDZYPRZEDSZKOLNY PRZEGLĄD TAŃCÓW POLSKICH „PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”

Zapraszamy Przedszkola z gminy Myszków do MIĘDZYPRZEDSZKOLNEGO PRZEGLĄDU TAŃCÓW POLSKICH „PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”

R E G U L A M I N

I. CELE PRZEGLĄDU
1. Pielęgnowanie polskich tradycji i ochrona dziedzictwa narodowego.
2. Popularyzacja tańców polskich, rozbudzanie ambicji i potrzeby ich tańczenia.
3. Kształtowanie poczucia estetyki i etyki, w szczególności zasad zdrowej rywalizacji.
4. Poszerzanie pasji i zainteresowań wśród dzieci.
5. Integracja środowisk przedszkolnych i wymiana doświadczeń.
6. Aktywizacja lokalnych społeczności.

II. ORGANIZATOR
Przedszkole nr 1 „BAJKA” w Myszkowie

III. HONOROWY PATRONAT
Burmistrz Miasta Myszkowa

IV. TERMIN 06.11.2019 r. godz. 10.00

V. MIEJSCE Miejski Dom Kultury w Myszkowie

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Warunkiem uczestnictwa jest pisemne zgłoszenie placówki do Organizatora do 18 października 2019.
2. Przegląd przeznaczony dla dzieci 5-6 letnich.
3. Przedszkole zgłasza do przeglądu jedną grupę taneczną.
4. Ilość dzieci z jednego przedszkola nie może przekroczyć 16.
5. Każda grupa taneczna może zaprezentować jeden układ taneczny (nie mogą być wiązanki taneczne)
6. Zgłoszony występ ma ilustrować polski taniec ludowy lub regionalny.
7. Czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 5 min.
8. Dopuszczalne jest użycie rekwizytów.

VII. JURY I NAGRODY

1. Wszystkie grupy taneczne otrzymują równorzędne pamiątkowe dyplomy oraz upominki.
2. Każdy nauczyciel otrzyma podziękowanie za przygotowanie dzieci do przeglądu.

VII. PRZEPISY OGÓLNE (KOŃCOWE)

1. Regulamin przeglądu dostępny jest na stronie internetowej: www.przedszkolenr1.przedszkolowo.pl
2. Organizator zapewnia uniwersalną scenografię oraz sprzęt odtwarzający.
3. Odpowiedzialność za przebieg przeglądu ponosi organizator.
4. Dane osobowe umieszczone na kartach zgłoszenia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, będą wykorzystane wyłącznie do celów przeglądu.
5. Rodzice/ Opiekunowie prawni dzieci wyrażają zgodę na przetwarzanie wizerunku dziecka biorącego udział w przeglądzie w celu publikacji zdjęć i opisów na stronie internetowej i w prasie lokalnej.

Podczas spotkań Przeglądu Tańców „Piękna nasza Polska cała” będą wykonywane zdjęcia lub filmy, na których może zostać uchwycony wizerunek osób obecnych, jak również ich inne dane osobowe.
Udział w nich jest równoznaczny z wyrażeniem dobrowolnej zgody, na przetwarzanie przez Przedszkole nr 1 „Bajka” z siedzibą w 42-300 Myszków ul. Majora Sucharskiego 32, danych osobowych wizerunkowych uczestnika, obserwatora a także ewentualnie innych danych osobowych, w celu rozpowszechniania informacji o działaniach Przedszkola Nr 1 „Bajka” w przestrzeni publicznej i w mediach.

Konkurs trwa do: 2019-11-06, 00:00
wpis edytowano 2019-10-01, 06:54
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.