Konkursy

„MÓJ WŁASNY ANIOŁ” VIII

„MÓJ WŁASNY ANIOŁ” VIII

„MÓJ WŁASNY ANIOŁ”

„Mama powiedziała mi, że każdy ma swojego anioła, że każdy ma i będzie go miał”
Ryszard Riedel

REGULAMIN VIII EDYCJI KONKURSU:

I. Organizator konkursu: Przedszkole Miejskie Nr 11 w Będzinie

II. Cele konkursu:

- inspirowanie do pracy twórczej;
- rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi;
- rozbudzanie fantazji;
- popularyzacja działań plastycznych.

III. Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci w dwóch kategoriach wiekowych
Grupa I : 3-4 lata
Grupa II: 5-6 lat

2. Na konkurs można zgłosić maksymalnie 2 prace z jednej placówki, po jednej pracy dla każdej kategorii wiekowej.

3. Technika wykonania oraz format prac A4 płaska.

4. Zgłaszane prace powinny być opisane na odwrocie wydrukiem komputerowym i zawierać następujące informacje: imię i nazwisko dziecka, wiek, adres przedszkola, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego została wykonana praca, numer telefonu, e-mail.

5. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób i ich opiekunów — prosimy o załączenie zgody podpisanej przez rodzica/opiekuna dziecka oraz zgody nauczyciela prowadzącego.

6. Prace nieopisane nie zostaną dopuszczone do oceny przez jury.

IV. Terminy:

1. Prace konkursowe z dopiskiem „Mój własny anioł”, należy przesyłać lub dostarczyć osobiście do 31 stycznia 2018 r. na adres:

Przedszkole Miejskie Nr 11
ul. Podłosie 10
42-500 Będzin

z dopiskiem: Konkurs: „Mój własny anioł”

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 19 lutego 2018 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej http://blizejprzedszkola.pl/.

V. Ocena i nagrody.

1. Oceny nadesłanych prac dokona niezależnie powołane przez organizatorów jury.

2. Ocenie będą podlegać:
- umiejętność uchwycenia tematu,
- twórcza postawa autora,
- estetyka wykonania.

3. Nagrodzone będą trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii. Laureaci otrzymają dyplomy i drobne upominki przesłane pocztą.

4. Nauczycieli chcących otrzymać potwierdzenie uczestnictwa w konkursie prosimy o wypisanie adresu E-mail.

5. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób i ich opiekunów — prosimy o załączenie zgody uczestnika i opiekuna.

VI. Podsumowania końcowe.

1. Nadesłane w terminie prac spełniających warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika „Regulaminu konkursu”.

2. Nadesłane prace nie będą zwracany, zastrzegamy sobie prawo do ich wykorzystania w celu promocji konkursu.

3. Więcej informacji o konkursie w Przedszkolu Miejskim Nr 11 w Będzinie, e-mail pm11@um.bedzin.pl

4. Informacji na temat konkursu udziela
mgr Aneta Jędruch
Serdecznie zapraszamy!
Konkurs trwa do: 2018-01-31, 00:00
wpis edytowano 2017-09-12, 18:20
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.