Konkursy

„MOJA OJCZYZNA-WOLNOŚĆ W KOLORACH”

„MOJA OJCZYZNA-WOLNOŚĆ W KOLORACH”

Przedszkole Publiczne Nr 13 w Tarnowie
zaprasza przedszkolaków wraz z rodzicami do udziału w międzyprzedszkolnym
konkursie plastycznym:

„MOJA OJCZYZNA-WOLNOŚĆ W KOLORACH”

Cel konkursu:

 • rozwijanie zainteresowań historią naszej Ojczyzny
 • ukazanie piękna i różnorodności krajobrazów Polski
 • nabywanie poczucia przynależności narodowej
 • wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne działanie
 • wyrażanie swoich odczuć w ekspresji plastycznej
 • rozbudzanie kreatywności i wrażliwości artystycznej


Regulamin konkursu:

 • konkurs ma charakter rodzinny: pracę wykonuje dziecko wspólnie z rodzicem
 • technika pracy dowolna, format A3, forma płaska lub przestrzenna
 • prace należy dostarczyć do Przedszkola Publicznego Nr 13 do 31 października 2018r.
 • praca powinna zawierać na odwrocie metryczkę (załącznik Nr 1) a także dołączaną zgodę rodzica na udział w konkursie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dziecka (załącznik Nr 2)
 • rozstrzygniecie konkursu odbędzie się w terminie 8 listopada 2018r.
 • oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez dyrektora Przedszkola
 • laureaci konkursu ( I, II, III miejsce) otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe
 • wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej przedszkola: www.trzynastka.przedszkolowo.pl; zwycięscy zostaną poinformowani telefonicznie
 • wystawa prac odbędzie się na terenie Przedszkola Publicznego Nr 13


Kryteria oceny:

 • pomysłowość ujęcia tematu
 • walory artystyczne i estetyczne
 • widoczna współpraca dziecko-rodzic.


Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!
Konkurs trwa do: 2018-11-08, 00:00
wpis edytowano 2018-10-07, 20:09
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.