Konkursy

Moje doświadczenia edukacyjne i zawodowe jako nauczyciela wczesnej edukacji

Moje doświadczenia edukacyjne i zawodowe jako nauczyciela wczesnej edukacji

Pracownia Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
ogłasza konkurs na pamiętniki pod tytułem:
„Moje doświadczenia edukacyjne i zawodowe jako nauczyciela wczesnej edukacji”

ORGANIZATOR KONKURSU:
Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu
Pracownia Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej,
dr Anetta Soroka-Fedorczuk, dr Mirosława Nyczaj-Drąg

UCZESTNICY KONKURSU:
  • dyplomowani nauczyciele przedszkolni,
  • dyplomowani nauczyciele klas 1-3

CELE KONKURSU:
1. Poznanie: kim są dyplomowani nauczyciele wczesnej edukacji?
2. Ukazanie „portretów” pokolenia dojrzałych nauczycieli przedszkolnych i klas 1-3 szkoły podstawowej na podstawie ich doświadczeń życiowych, edukacyjnych i zawodowych.
3. Pogłębienie wiedzy na temat zawodu nauczyciela wczesnej edukacji.
4. Wyłonienie najlepszych prac konkursowych i przyznanie nagród.
5. Opublikowanie najlepszych prac.

PRACE KONKURSOWE:
Prace konkursowe stanowią pamiętniki dowolnej objętości, dostarczone w formie czytelnych rękopisów lub wydruków komputerowych wraz z dołączonym plikiem zapisanym na nośnikach (CD, pendrive).

Prosimy o uwzględnienie w treści opisu:

1) wieku, wykształcenia, stażu pracy (typ szkoły, nazwa, miejsce), ukończonych
specjalności, sytuacji rodzinnej, materialnej i innych, ważnych zdaniem autora danych osobistych i życiowych;

2) drogi edukacyjnej (etapów kształcenia) wraz z motywami dotyczącymi wyboru zawodu, podejmowania poszczególnych form kształcenia i dokształcania;

3) rozwoju zawodowego (pozyskiwanych kolejno stopni awansu zawodowego).

DODATKOWO: Ważne będą dla nas informacje na temat:
1) doświadczeń związanych z kontaktami z dziećmi i ich rodzicami (Co z tego
wiem o dziecku i jego rodzicach? Jak ich oceniam w perspektywie czasowej? Jak to wyglądało w początkowym okresie pracy zawodowej i jak to się zmieniało?
2) przedszkola, szkoły i pełnionych przez nie funkcji (kiedyś (dawniej) i dziś), na tle
kolejnych reform programowych;
3) form dzielenia się doświadczeniami zawodowymi (bloogi, strony internetowe,
prowadzenie praktyk studenckich, pełnienie funkcji opiekuna stażu, pisanie artykułów do czasopism pedagogicznych itp.);
4) pasji, zainteresowań, działalności twórczej;
5) przemyśleń, dążeń, oczekiwań, propozycji.
6) sukcesów, porażek, nagród, wyróżnień i stosunku do nich;
7) rozterek i dylematów związanych z wykonywanym zawodem.

Mile widziane zdjęcia, ilustracje, materiały filmowe itp.

NAGRODY:
I nagroda - 4.000,00 zł.
II nagroda - 3. 000,00 zł.
III nagroda – 1. 000,00 zł.
10 wyróżnień – nagrody książkowe

TERMIN SKŁADANIA PRAC:
do 30 września 2012 r.

Termin i forma rozstrzygnięcia konkursu:
Grudzień 2012 r., uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

MIEJSCE SKŁADANIA PRAC:
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu,
dr Anetta Soroka-Fedorczuk
ul. al. Wojska Polskiego 69
sekretariat, pok. 225

Prace należy przesłać z dopiskiem: „Konkurs na pamiętniki dyplomowanych nauczycieli wczesnej edukacji”.

Na pracy powinny być umieszczone dokładne dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania, wiek, ewentualnie nr telefonu i adres e-mail).

Praca powinna być opatrzona własnoręcznym podpisem autora.

Organizatorzy konkursu gwarantują wszystkim autorom pamiętników dyskrecję i anonimowość, a nagrodzone prace przewidziano do druku po autoryzacji tekstów oraz wyrażeniu pisemnej zgody autora.

Szczegółowe informacje o konkursie oraz kontakt do Organizatorów - w pliku do pobrania zamieszczonym poniżej.

Zapraszamy do udziału w konkursie!
Konkurs trwa do: 2012-09-30, 00:00
wpis edytowano 2012-08-27, 12:52
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.