Konkursy

OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY

OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY " PODRÓŻE MAŁE I DUŻE"

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny
"Podróże małe i duże”

Przedszkole Nr 43
”U KRECIKA SZYBOWNIKA”
w Bydgoszczy ogłasza
Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny
„Podróże małe i duże”
Zapraszamy dzieci przedszkolne ( przy pomocy rodziców i nauczycieli wychowania przedszkolnego) do nadsyłania ciekawych fotografii wykonanych podczas zorganizowanych i spontanicznych wycieczek, spacerów, zwiedzania ciekawych miejsc własnego miasta oraz wakacyjnych podróży.

Cel konkursu:
• Popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki;
• Zachęcanie do fotografowania odwiedzanych, ciekawych miejsc;
• Propagowanie turystyki wśród dzieci oraz dorosłych jako źródła zdrowia i radości;
• Inspirowanie pasji turystycznych i rekreacyjnych.
Regulamin:
1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Nr 43, ul. Powalisza 8 , 85-796 Bydgoszcz,
tel.523447115
2. Prace (zdjęcia) należy przesyłać na adres:
Przedszkole nr 43
ul. Powalisza 8
85-796 Bydgoszcz
z dopiskiem „KONKURS FOTOGRAFICZNY”

3. Konkurs skierowany jest do dzieci przedszkolnych - przy pomocy rodziców (opiekunów) i nauczycieli przedszkoli.
4. Każdy z autorów może nadesłać do 5 fotografii.
5. Format nadesłanych fotografii – min.15 cm x 21 cm
6. Fotografie powinny być opatrzone na odwrocie metryczką zawierającą: tytuł zdjęcia, imię i nazwisko autora, nazwę i ewentualny adres placówki (w tym adres e-mail).
7. Zgłaszając prace uczestnik dołącza oświadczenie ze zgodą osób (prawnych opiekunów dzieci), których wizerunki utrwalono na fotografiach, na ich publikację na stronie internetowej przedszkola pod adresem www.ukrecikaszybownika.pl
8. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest dołączenie KARTY ZGŁOSZENIA.
9. Prace, które nie spełniają powyższych warunków nie będą brane pod uwagę.
10. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu oraz oświadczeniem praw autorskich bez naruszenia praw osób trzecich do nadesłanych zdjęć i wyrażeniem zgody na przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).
11. Prace nie będą zwracane. Fotografie przechodzą na własność organizatora.
Nagrody:
• Planowane jest przyznanie trzech nagród oraz trzech wyróżnień.
• Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy uczestnictwa.
• Zwycięzcy konkursu o wynikach zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz na stronie internetowej www.ukrecikaszybownika.pl
• Osoby, którym zależy na potwierdzeniu uczestnictwa w konkursie (dyplomach), proszone są o dołączenie koperty zwrotnej ze znaczkiem.
Terminarz konkursu:
• Nadsyłanie prac – do 15 kwietnia 2012r.
• Ogłoszenie wyników – druga połowa kwietnia 2012r.
• Prezentacja nadesłanych zdjęć: wystawa fotograficzna druga połowa kwietnia 2012r.

Koordynator: Katarzyna Warchoł, Roksana Zaskurska


KARTA ZGŁOSZENIA

Imię i nazwisko autora zdjęć …………….................................................................................
Adres zamieszkania, tel. kontaktowy, e-mail…………………………………………………..
………………………………………………………………….………………………………
Placówka …………………………………………..…………………………………………..
Adres placówki …………………..............................................................................................
Telefon;........................................................ e- mail: ...............................................................

Tytuły zdjęć:
1. ...........................................................................................
2. ...........................................................................................
3. ...........................................................................................\
4……………………………………………………………..
5.…………………………………………………………….
Oświadczam, że jestem autorem w/w zdjęć.
Uznaję warunki regulaminu oraz wyrażam zgodę na publikowanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133 poz. 883)


podpis......................................................................Konkurs trwa do: 2012-04-15, 23:59
Pliki do pobrania
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.