Konkursy

Ogólnopolski konkurs plastyczny o tematyce patriotycznej „ Piękna nasz Polska cała”.

Ogólnopolski konkurs plastyczny o tematyce patriotycznej „ Piękna nasz Polska cała”.

Ogólnopolski konkurs plastyczny o tematyce patriotycznej
„ Piękna nasz Polska cała”.
Cel konkursu:
rozbudzanie wśród dzieci zainteresowań swoją narodowością, miejscowością, jej historią, tradycją i kulturą:
rozwijanie wyobraźni plastycznej i kreatywności;
doskonalenie sprawności manualnej
Regulamin:
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 3-6 letnich
2. Format wykonania prac: A4, A3
3. Technika dowolna płaska.
4. Ilość prac z jednej placówki; max 2 prace
5. Termin trwania konkursu (nadesłania prac): 29.03.2019. (decyduje data stempla pocztowego),
6. Prace należy przesyłać na adres organizatora

Miejskie Przedszkole nr 22, Rybna 20 , Łódź 90 – 051
z dopiskiem „KONKURS PATRIOTYCZNY”.
7. Każda praca powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko autora, wiek, dokładny adres, numer telefonu i e-mail placówki, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego. (Metryczką prosimy umieścić z przodu pracy w prawym dolnym rogu);

8. Kryteria oceny; oryginalność, samodzielność, walory artystyczne, pomysłowość;
9. Prac będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4 lata, 5-6 lat przez jury powołane przez organizatora konkursu.
10. Nadesłanych prac nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac w celu promocji konkursu i placówki.
11. Wyniki konkursu wraz z nazwiskami laureatów i uczestników zostaną opublikowane na stronie placówki.
12. Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody.
13. Każdy nauczyciel otrzyma podziękowanie za udział w konkursie (prosimy o dołączenie zaadresowanej koperty zwrotnej ze znaczkiem pocztowym.).
14. Do pracy plastycznej prosimy dołączyć formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 ).
15. Organizator konkursu Przedszkole Miejskie nr 22 w Łodzi ( mgr Agnieszka Filas-Telus ,mgr Katarzyna Kasica).


Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania w pliku poniżej.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.
Konkurs trwa do: 2019-03-26, 00:00
wpis edytowano 2019-03-24, 11:47
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.