Konkursy

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY "POCZTÓWKA Z MOJEGO REGIONU"

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „Pocztówka z mojego regionu”zorganizowanego przez Gminne Przedszkole Nr 2 w Trzciance.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem dzieci z całej Polski. Na konkurs wpłynęło 180 prac z 49 placówek oświatowych. Prace prezentowały wysoki poziom artystyczny.

Dnia 27 maja 2019 roku komisja w składzie:
1. Dominika Wiśniewska – zastępca burmistrza Trzcianki
2. Małgorzata Sztamblewska - dyrektor Gminnego Przedszkola Nr 2 w Trzciance
3. Wioletta Kasztelan- pracownik Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Trzciance
4. Ewa Jaroszyńska- pracownik Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Trzciance
5. Bożena Pieńkowska - nauczyciel Gminnego Przedszkola nr 2 w Trzciance
zapoznała się z nadesłanymi pracami i przyznała nagrody. Jury oceniało prace w dwóch kategoriach wiekowych: 3,4-latki i 5,6-latki. Komisja wzięła przede wszystkim pod uwagę samodzielność, pomysłowość i estetykę wykonania prac.

Kategoria 3 – 4 lata:
NAGRODY:

Amalia Ciupke lat 4
Przedszkole Niepubliczne „Klub Małego Montessorka” w Legnicy,
nauczyciel: Alicja Szymków
Mikołaj Dąbrowski lat 4
Gminne Przedszkole Nr1 w Trzciance,
nauczyciel: Danuta Sałata
Hanna Kośmider lat 4
Przedszkole Miejskie w Dynowie,
nauczyciel: Małgorzata Potoczna
Agata Rapke lat 4
Gminne Przedszkole Nr1 w Trzciance,
nauczyciel: Danuta Sałata

Kategoria 5 - 6 lat:
NAGRODY:

Zofia Chlebowska lat 6
Młodzieżowy Dom Kultury im. St. Wyspiańskiego w Bolesławcu,
instruktor: Magdalena Konieczna
Gabriela Grad lat 5
Przedszkole Niepubliczne „Klub Małego Montessorka” w Legnicy,
nauczyciel: Alicja Szymków
Lena Lachowicz lat 5
Gminne Przedszkole Nr1w Trzciance,
nauczyciel: Magdalena Szymczak
Filip Kobel lat 6
Przedszkole Niepubliczne „Klub Małego Montessorka” w Legnicy,
nauczyciel: Alicja Szymków
Zuzanna Matyja lat 5
Ognisko Pracy Pozaszkolnej Zespół „Przygoda” w Rybniku,
instruktor: Maria Bugdol
Martyna Radziuk lat 6
Gminne Przedszkole Nr1 w Trzciance,
nauczyciel: Maria Fąferek, Michalina Przewoźnik

NAGRODA BURMISTRZA TRZCIANKI:
Julia Soboń lat 6
Oddział Przedszkolny- Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Szewni Górnej,
nauczyciel: Danuta Grula

NAGRODA DYREKTORA PRZEDSZKOLA:
Amelia Czurakowska lat 6
Zespół Kształcenia i Wychowania w Lublewie,
nauczyciel: Olga Chojnowska

Nagrodzone prace będzie można zobaczyć na stronie naszego przedszkola: przedszkole2trzcianka.przedszkolowo.pl

Laureaci otrzymają nagrody i dyplomy, a opiekunowie podziękowania za przygotowanie dzieci do konkursu, które ufundowała Gmina Trzcianka oraz Gminne Przedszkole Nr 2. Wszystkim, którzy wzięli udział w naszym konkursie serdecznie dziękujemy, a laureatom gratulujemy. Nagrody wraz z dyplomami zostaną wysłane pocztą.
Konkurs trwał do: 2019-05-20, 00:00
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM "POCZTÓWKA Z MOJEGO REGIONU".

I. ORGANIZATOR: Gminne Przedszkole nr 2 w Trzciance
PATRONAT KONKURSU: Urząd Miejski Trzcianki
II. CELE KONKURSU:
- Rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej.
- Rozbudzanie zainteresowań kulturą, tradycjami i walorami przyrodniczymi własnego regionu oraz zaprezentowanie walorów swojej miejscowości, ciekawych obiektów, zabytków architektury, zwyczajów, zachęcając do wakacyjnych podróży po Polsce.
- Doskonalenie umiejętności wypowiadania się w różnych technikach plastycznych, promowanie młodych talentów.
III. REGULAMIN KONKURSU
1. Wiek uczestników: 3-6 lat.
2. Format prac: A4.
3. Technika: dowolna, płaska z wyjątkiem materiałów sypkich i plasteliny.
4. Z jednego przedszkola można nadesłać maksymalnie 10 prac.
5. Na konkurs przyjmowane są wyłącznie prace indywidualne.
6. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę wykonaną komputerowo zawierającą:
imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwa i adres placówki, telefon kontaktowy, adres e-mail,
imię i nazwisko nauczyciela, tytuł pracy (nazwa miejscowości, województwo).
7. Do każdej pracy należy dołączyć zgody znajdujące się w załącznikach 1-3 – bez nich prace nie będą brały udziału w konkursie.

8. Termin składania prac upływa: 20.05.2019 r. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30.05.2019 r. 

9. Kryteria wyboru i oceny prac:
Uczestnicy konkursu zostaną podzieleni na dwie grupy wiekowe:
- Dzieci 3-4-letnie
- Dzieci 5-6-letnie
W każdej grupie wiekowej zostaną przyznane nagrody.
Prace zostaną ocenione przez niezależną komisję powołaną przez organizatora.
Kryteria oceny: samodzielność wykonania pracy, walory artystyczne, estetyka.
10. Prace można dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty, przesyłając na adres:
Gminne Przedszkole nr 2
ul. 27 Stycznia 90/92
64-980 Trzcianka
(z dopiskiem na kopercie: konkurs plastyczny)
Telefon kontaktowy: 67 2163343 E-mail: p2trzcianka@wp.pl
UWAGA!
Dyplomy oraz nagrody otrzymują wyłącznie laureaci konkursu plastycznego.

Podziękowania będą wysyłane tylko do nauczycieli laureatów. Przesłane prace przechodzą na własność organizatorów i nie będą odsyłane. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu i opiekunów na rzecz konkursu.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu i opiekunów na rzecz konkursu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Pliki do pobrania znajdują się poniżej.
Konkurs trwa do: 2019-05-20, 00:00
Pliki do pobrania
wpis edytowano 2019-03-10, 18:56
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.