Konkursy

"Pisanka – symbol Świąt Wielkanocnych" – ogólnopolski konkurs plastyczny

Przedszkole Samorządowe nr 1 im. Tęczowego Misia w Szydłowcu
zaprasza dzieci przedszkolne i nauczycieli
do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym:
"Pisanka – symbol Świąt Wielkanocnych"


Cele konkursu:
 • rozwijanie pomysłowości i wyobraźni dziecięcej
 • kształtowanie kreatywności i wrażliwości estetycznej
 • rozbudzanie zainteresowania symboliką i tradycjami wielkanocnymi
 • promowanie aktywności twórczej dzieci;

REGULAMIN

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-6 lat

2. Technika i format prac: przestrzenna

3. Kryteria oceny
 • symbolika wielkanocna
 • oryginalność,
 • pomysłowość
 • walory artystyczne,

4. Przy tworzeniu całej kompozycji dopuszczalna jest pomoc osoby dorosłej.

5. Przewidziane są 3 nagrody główne.

6. Osoby zainteresowane otrzymaniem podziękowania za udział w konkursie prosimy o przesłanie wraz z pracą zaadresowanej koperty formatu A4 ze znaczkiem, w celu ułatwienia odsyłania potwierdzeń uczestnictwa.

7. Prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez organizatora.

8. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni na stronie internetowej przedszkola: www.ps1szydlowiec.w.interia.pl oraz stronie www.blizejprzedszkola.pl

9. Każda praca powinna zawierać metryczkę (litery drukowane) zawierającą:
 • imię i nazwisko autora,
 • wiek autora,
 • dokładny adres palcówki, nr telefonu e-mail,
 • imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem praca została wykonana

10. Prace można dostarczać do dnia 20 marca 2013 r.(decyduje data stempla pocztowego), z dopiskiem KONKURS na adres:

Przedszkole Samorządowe nr 1 im. Tęczowego Misia
ul. Wschodnia 7
26-500 Szydłowiec


11. Organizator nie odpowiada za zniszczenia powstałe w czasie transportu, dlatego prosimy o właściwe zabezpieczenie prac.

12. Nadesłanych prac nie zwracamy, zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania ich w celu promocji konkursu i placówki.

13. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dzieci i ich opiekunów.

Osoby odpowiedzialne: Urszula Ludew, Elżbieta Buczek

Organizator:
Przedszkole Samorządowe nr 1
im. Tęczowego Misia
ul. Wschodnia 7
26-500 Szydłowiec
tel/fax: 48 617 03 42
e-mail: ps3@szydlowiec.pl, ps1szydlowiec@interia.pl
Konkurs trwa do: 2013-03-20, 00:00
wpis edytowano 2013-02-08, 09:15
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.