Konkursy

Podróż z Tuwimem do krainy wyobraźni - międzynarodowy konkurs plastyczny

Podróż z Tuwimem do krainy wyobraźni - międzynarodowy konkurs plastyczny

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 118 W ŁODZI
SERDECZNIE ZAPRASZA DO UDZIAŁU W MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE PLASTYCZNYM
PODRÓŻE Z TUWIMEM DO KRAINY WYOBRAŹNI


Cele konkursu:
  • spopularyzowanie twórczości dla dzieci Juliana Tuwima w kraju i poza jego granicami;
  • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci poprzez rozwijanie pomysłowości i wyobraźni twórczej każdego dziecka
  • rozwijanie zainteresowań czytelniczych i umiejętności przełożenia indywidualnych wrażeń z odbioru literatury na język plastyki;

TEMATYKA PRAC:

Przedmiotem konkursu jest zilustrowanie fragmentu wiersza „Lokomotywa” Juliana Tuwima, czyli przedstawienie w formie plastycznej wyglądu, pasażerów lub wyposażenia jednego z wagonów.
[plik z obrazkiem wagonu do pobrania poniżej]

Ilustracje mogą odzwierciedlać zarówno treści przedstawione przez poetę, jak i własną „kontynuację” tematu zaczerpniętą ze świata wyobraźni.

Regulamin konkursu:

1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci 3-6-letnich.

2. Technika prac: dowolna płaska

3. Format prac: A4 z wykorzystaniem szablonu dostępnego na stronie przedszkola pm118lodz.pl

4. Do udziału w konkursie można zgłosić maksymalnie 5 prac z każdej placówki.

5. Oceniana będzie oryginalność, wrażenie estetyczne, zgodność z tematem i samodzielność wykonania prac.

6. Zgłaszane prace powinny zawierać metryczkę umieszczoną na odwrocie:
  • imię, nazwisko i wiek dziecka
  • adres przedszkola, numer telefonu, e-mail przedszkola,
  • imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego została wykonana praca.

7. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych dzieci i ich opiekunów.

8. Prace przechodzą na własność organizatora i będą wystawione w formie wystawy pokonkursowej.

9. Prace należy nadsyłać na adres organizatora:

Przedszkole Miejskie nr 118 w Łodzi
ul. G. Zapolskiej 54
93-256 Łódź
z dopiskiem: Międzynarodowy Konkurs Plastyczny
"Podróż z Tuwimem do krainy wyobraźni"


10. Rozstrzygnięcie konkursu: 29 V 2013r

11. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora konkursu i przyzna nagrody w kategoriach:
a) dzieci 3-4 letnie
b) dzieci 5-6 letnie

12. Termin nadsyłania prac: 10 V 2013 (decyduje data stempla pocztowego).

13. Wszyscy nauczyciele i dzieci, biorące udział w konkursie, otrzymają podziękowania i dyplomy. Dla autorów najpiękniejszych prac zostaną przygotowane nagrody rzeczowe. Nagrody i dyplomy laureatów zostaną przesłane pocztą.

14. W razie pytań proszę o telefoniczny kontakt z organizatorem konkursu (tel 42 643 31 93)
Konkurs trwa do: 2013-05-10, 00:00
Pliki do pobrania
wpis edytowano 2013-03-21, 15:26
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.