Advertisement

Konkursy

Przegląd taneczny

Przegląd taneczny

REGULAMIN
IV Siemiechowskiego Przeglądu Tanecznego dla przedszkolaków


§1

Organizatorem IV Siemiechowskiego Przeglądu Tanecznego
jest Publiczne Przedszkole w Siemiechowie Siemiechów 75, 33-181 Siemiechów

§ 2

1. Przegląd adresowany jest do dzieci w wieku 3-6 lat uczęszczających do przedszkoli, które zgłosiły swój udział w przeglądzie.
2. Przegląd odbędzie się w Domu Kultury w Siemiechowie, 33-181 Siemiechów w dniu 12.06.2018 r. o godzinie 10.00


§ 3

Przedszkola mogą przystąpić do udziału w przeglądzie poprzez wypełnienie i przesłanie za pośrednictwem poczty e mail na adres: psiemiechow@wp.pl lub renia@wp.pl formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu – w terminie od 16.04.2018r. do 31.05.2018r.


§4
Cele przeglądu

• Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości muzycznej u dzieci w wieku przedszkolnym,
• Integracja dzieci z różnych przedszkoli,

1. Zadanie przeglądu polega na przygotowaniu i zaprezentowaniu przez zespoły dziecięce dowolnego tańca w łącznym czasie nie przekraczającym 5 min.

2. Warunki techniczne: organizator udostępnia aparaturę mikrofonową oraz sprzęt do odtwarzania płyt CD.

§ 5

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokumentowania programów prezentowanych podczas przeglądu na nośnikach foto, video i CD w celu jego archiwizacji .

Dodatkowe informacje u koordynatora przeglądu
p. Renata Irytowska Nowak - Tel. 664960644
Konkurs trwa do: 2018-06-12, 00:00
Pliki do pobrania
wpis edytowano 2018-05-20, 19:21
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.