Konkursy

Rodzinny konkurs literacko-plastyczny pt.

Rodzinny konkurs literacko-plastyczny pt. "Wspomnienie o Papieżu Janie Pawle II"

Zapraszamy naszych przedszkolaków i ich Rodziców do wzięcia udziału w XII edycji rodzinnego konkursu pt.

„Wspomnienie o Papieżu Janie Pawle II”

Zasady konkursu:

1. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy o osobie i nauczaniu naszego Rodaka - Świętego Jana Pawła II.

2. Przedmiotem konkursu będą krótkie ilustrowane rymowanki związane
z osobą i życiem Papieża Jana Pawła II.

3. Rymowanki (wiersze 4 wersowe) powinny być ułożone, napisane i zilustrowane wspólnie przez dziecko i rodziców – na kartce formatu A-4 (wielkość małego bloku).

4. Każdą pracę należy czytelnie podpisać na odwrocie podając imiona i nazwiska autorów (dzieci i dorosłych).

5. Gotowe prace oddajemy nauczycielkom na oddziale, do którego uczęszcza dziecko.

Termin oddawania prac: do 30.X.2019r.

6. Komisja konkursowa dokona oceny zgłoszonych prac w dniu 31.X.2019r.

7. Kryteria oceny:
- treść rymowanki (np. opis postaci Papieża, własne przeżycia z Nim związane, itp.);
- sposób zilustrowania treści wiersza;
- ogólne wrażenie artystyczne.

8. Komisja wyłoni zwycięzców, którzy otrzymają nagrody główne.
Na wszystkich pozostałych uczestników czekają nagrody pocieszenia.

9. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 4.XI.2019r. na tablicy ogłoszeń w przedszkolu oraz na stronie internetowej przedszkola.

10. Termin rozdania nagród: 6.XI.2019r.

Konkurs trwa do: 2019-10-30, 23:59
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.