Konkursy

„TAŃCZĄCY PRZEDSZKOLAK”

„TAŃCZĄCY PRZEDSZKOLAK”

REGULAMIN
KONKURSU TANECZNEGO DLA DZIECI
Z KATOWICKICH PRZEDSZKOLI
pt.: „TAŃCZĄCY PRZEDSZKOLAK”1. Organizator:
Miejskie Przedszkole nr 23
40-102 Katowice, ulica Dębowa 3
we współpracy z
Miejskim Domem Kultury Koszutka filia Dąb
ul. Krzyżowa 1 w Katowicach.
2. Termin:
8.V.2018r.,godz. 9.30
3. Miejsce:
Miejski Dom Kultury Koszutka filia Dąb
ul. Krzyżowa 1 40-001 Katowice
4. Cele konkursu:
-popularyzacja różnych form ruchowo-tanecznych,
-pobudzenie kreatywności artystycznej dzieci,
-integracja środowisk przedszkolnych,
-rozwijanie umiejętności scenicznych.
5. Uczestnicy:
Dzieci 4,5,6 - letnie uczęszczające do Przedszkoli na terenie Miasta Katowice. Każda placówka może zgłosić jedno dziecko, jedną parę lub grupę taneczną, maksymalnie do 10 osób. O technice, stylu, choreografii oraz doborze muzyki decyduje opiekun artystyczny danego zespołu.
6. Czas prezentacji:
Długość prezentacji nie może przekraczać 7 minut.
7. Kryteria oceny:
-opracowanie choreograficzne,
-interpretacja i dobór środków wyrazu artystycznego,
-technika wykonania,
-ogólny wyraz artystyczny.
8. Warunki uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie placówki pisemnie na adres:
Miejskie Przedszkole nr 23
40-102 Katowice, ulica Dębowa 3
drogą mailową:mpnr23@wp.pl, lub
telefonicznie : 32 254 55 64
Uczestnictwo prosimy zgłosić na karcie zgłoszeniowej, która jest dołączona do regulaminu konkursu.
Termin zgłoszenia upływa
dnia 30 kwietnia 2018r. (decyduje data wpłynięcia karty
do organizatora, 10 pierwszych zgłoszeń bierze udział w konkursie).
9. Nagrody:
1. Przewidziane są nagrody główne oraz wyróżnienia dla uczestników konkursu.
2. Wszystkie grupy taneczne otrzymają dyplomy.
3. Nauczyciele przygotowujący dzieci do konkursu otrzymają dyplomy- podziękowania.

10. Przepisy ogólne:
1. Regulamin konkursu dostępny jest
na stronie internetowej:
www.katowiceprzedszkole23.przedszkolowo.pl
2. Organizator zapewnia uniwersalną scenografię.
3. Komisję oceniającą powołuje organizator.
4. Odpowiedzialność za przebieg konkursu ponosi organizator.
5. Uczestnicy otrzymają harmonogram występów
w dniu występu.
6. Nauczyciel-opiekun dostarcza
Płytę CD lub pendrive – do 7.05.2018r.
Prosimy podpisać nośnik z nazwą przedszkola oraz tytułem tańca.
7. Dzieci uczestniczące w konkursie pozostają pod opieką nauczycieli własnej placówki.
8. Dowóz dzieci i ubezpieczenie w zakresie uczestników.
9. Dane osobowe umieszczone na kartach zgłoszenia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
będą wykorzystane wyłącznie do celów konkursu.
10. Uczestnicy, zarówno ich opiekunowie prawni, jak również wychowawcy wyrażają zgodę na przetwarzanie wizerunku osób biorących udział w konkursie w celu publikacji zdjęć i opisów na stronie internetowej przedszkola.
11. Wszelkich informacji o konkursie
można uzyskać w Miejskim Przedszkolu nr 23 lub telefonicznie: 32 254 55 64
( osoba odpowiedzialna za konkurs :
Anna Marciniak).
Konkurs trwa do: 2018-05-08, 00:00
wpis edytowano 2018-04-12, 13:30
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.