Konkursy

UŚMIECHNIĘTA WIOSNA - Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

UŚMIECHNIĘTA WIOSNA - Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
„UŚMIECHNIĘTA WIOSNA”

25 kwietnia 2013 roku w Zwierzynieckim Ośrodku Kultury i Rekreacji odbyło się rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt.: „UŚMIECHNIĘTA WIOSNA” zorganizowanym przez Przedszkole Samorządowe im. Wandy Cebrykow
w Zwierzyńcu.
Na konkurs wpłynęło aż 248 prac plastycznych
z całej Polski
(w tym 3 niezgodne z regulaminem).
Prace oceniło Jury w składzie:
Pani Elżbieta Hałasa-Świś – malarka, artysta plastyk – przewodnicząca Jury
Pani Joanna Bekier – artysta plastyk, nauczyciel – członek Jury
Pan Marek Golec – artysta plastyk – członek Jury

Oceniając pracę Jury brało pod uwagę: pomysłowość i oryginalność, walory artystyczne, samodzielność wykonania oraz estetykę wykonania pracy. Z uwagi na wysoki poziom artystyczny przesłanych prac decyzją Jury dodatkowo przyznano wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.
3-latki (dzieci ur. 2009 roku)
I miejsce – Natalia Rado, Przedszkole Samorządowe w Chorzelowie, woj. podkarpackie
II miejsce – Iga Krzemińska, „Bajkowe Przedszkole” w Stąporkowie, woj. świętokrzyskie
III miejsce – Wiktoria Okrasińska, Przedszkole Samorządowe w Rajbrocie, woj. małopolskie
wyróżnienia:
I wyróżnienie – Julia Kudłacz, Samorządowe Przedszkole w Przecławiu, woj. podkarpackie
II wyróżnienie – Karol Naworol, Przedszkole Miejskie Nr 10 w Zamościu, woj. lubelskie
III wyróżnienie - Natalia Pietrzak, Miejskie Przedszkole Nr 3 w Płocku, woj. mazowieckie

4-latki (dzieci ur. 2008 roku)
I miejsce – Kazimierz Suwała, Przedszkole Samorządowe Nr 11 w Białej Podlaskiej, woj. lubelskie
II miejsce – Nina Przybylska, Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Szklarskiej Porębie, woj. dolnośląskie
III miejsce – Aleksandra Chrustowska, Miejskie Przedszkole Nr 3 w Płocku, woj. mazowieckie
wyróżnienia:
I wyróżnienie – Milena Wesołowska, Samorządowe Przedszkole w Przecławiu, woj. podkarpackie
II wyróżnienie – Alicja Król, Przedszkole Samorządowe „Miś Uszatek” w Łukowicy, woj. małopolskie
III wyróżnienie – Weronika Poreda, Przedszkole Nr 352 w Warszawie, woj. mazowieckie

5-latki (dzieci ur. 2007 roku)
I miejsce – Sebastian Ogonowski, Publiczne Przedszkole Nr 1 „Bajka” w Pleszewie, woj. wielkopolskie
II miejsce – Katarzyna Giecko, Przedszkole Miejskie Nr 10 w Zamościu, woj. lubelskie
III miejsce – Michał Chmielewski, Przedszkole Publiczne Nr 19 w Radomiu, woj. mazowieckie
wyróżnienia:
I wyróżnienie – Maja Barwińska, Samorządowe Przedszkole Nr 3 w Biłgoraju, woj. lubelskie
II wyróżnienie – Victoria Leśniak, Niepubliczne Przedszkole „Nutka” w Nowej Iwicznej, woj. mazowieckie
III wyróżnienie - Karolina Juralewicz, Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Szklarskiej Porębie, woj. dolnośląskie

Wszystkim dzieciom oraz ich opiekunom składamy podziękowania za udział w naszym konkursie oraz gratulujemy wysokiego poziomu prac.
Uroczyste wręczenie nagród oraz pokonkursowa wystawa prac odbędzie się
09 maja 2013 r. o godz. 1000 na sali wystawowej Zwierzynieckiego Ośrodka Kultury
i Rekreacji w Zwierzyńcu.
Serdecznie zapraszamy wszystkich laureatów konkursu na uroczystość wręczenia nagród.
W przypadku niestawienia się w tym dniu nagrody wraz z dyplomami
zostaną przesłane drogą pocztową.

Koordynator konkursu:
Katarzyna Kowal

Konkurs trwał do: 2013-04-19, 00:00

"Uśmiechnięta wiosna,
Kwiaty nam rozdaje,
Ciepłem budzi ziemię
Deszczem myje kraje
Uśmiechnięta wiosna
Ciepłym wiatrem wieje
Rozgrzewa niebo i raduje ziemię..."


Przedszkole Samorządowe im. Wandy Cebrykow w Zwierzyńcu
ogłasza Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt.:
"UŚMIECHNIĘTA WIOSNA"


Cele konkursu:

 1. Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej u dzieci.
 2. Popularyzacja wśród dzieci różnorodnych technik plastycznych jako środka wypowiedzi.
 3. Zwrócenie uwagi na piękno i walory krajobrazowe własnego regionu w określonej w temacie konkursu porze roku.
 4. Rozwianie sprawności manualnej.

Regulamin konkursu:

1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Samorządowe im. Wandy Cebrykow w Zwierzyńcu.

2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych w trzech grupach wiekowych:
 • I - 3-latki,
 • II - 4-latki,
 • III - 5-latki.

3. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia i dołączenie do pracy konkursowej.

4. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej zgodnej z tematem konkursu:
 • wykonanej indywidualnie przez dziecko na papierze (typu brystol) formatu A4 techniką dowolną (praca płaska),
 • zawierającej na odwrocie metryczkę: imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia, pełny adres przedszkola oraz nr telefonu, e-mail, imię i nazwisko nauczyciela pod którego kierunkiem praca została wykonana.

5. Każda placówka może nadesłać maksymalnie 9 prac (3 prace w każdej kategorii wiekowej).

6. Prace należy przesyłać/składać w terminie do 19 kwietnia 2013 r.(decyduje data stempla pocztowego), na adres:

Przedszkole Samorządowe im. Wandy Cebrykow
ul. Słowackiego 2
22-470 Zwierzyniec
z dopiskiem: „UŚMIECHNIĘTA WIOSNA”


7. Prace niekompletne formalnie i dostarczone po terminie wyznaczonym regulaminem nie będą brały udziału w konkursie.

8. Jury powołane przez Organizatora dokona oceny prac do dnia 24.04.2013r.

Kryteria oceny:
 • pomysłowość i oryginalność pracy,
 • walory artystyczne,
 • samodzielność wykonania,
 • estetyka wykonania.

9. Autorzy trzech najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej otrzymają dyplomy i nagrody za zajęcie I, II I III miejsca. Organizator przewiduje ewentualne wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.

10. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 30.04.2013 r.

Lista laureatów nagrodzonych w konkursie zostanie opublikowana na stronie internetowej przedszkola www.przedszkolezwierzyniec.szkolnastrona.pl, w serwisie www.blizejprzedszkola.pl oraz na przedszkolowo.pl

11. Uroczyste wręczenie nagród oraz wystawa prac odbędzie się 07.05.2012 r. na sali wystawowej Zwierzynieckiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zwierzyńcu.

12. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem przez uczestnika konkursu oraz jego przedstawicieli ustawowych wszystkich warunków niniejszego regulaminu, a także jest potwierdzeniem wyrażenia przez nich zgody na:
 • publiczne, nieodpłatne eksponowanie pracy dziecka opatrzonej następującymi danymi osobowymi: imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia, dane placówki przedszkolnej, imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego (także w Internecie, prasie);
 • przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych każdego uczestnika konkursu w oparciu o wyrażoną zgodę, w tym imienia i nazwiska dziecka, roku urodzenia, danych placówki przedszkolnej, imienia i nazwiska nauczyciela przygotowującego dziecko w celach związanych z organizacją konkursu;
 • Administratorem danych przetwarzanych w celu organizacji konkursu jest Przedszkole Samorządowe im. Wandy Cebrykow w Zwierzyńcu.

13. Postanowienia niniejszego regulaminu są podstawą prowadzenia konkursu, a ich interpretacja należy wyłącznie do Organizatora. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Dodatkowych informacji udziela koordynator konkursu:

Katarzyna Kowal
tel. 507 780 756
e-mail: katarzynakowal.sz@wp.pl


Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
pt. „Uśmiechnięta wiosna”
organizowany przez Przedszkole Samorządowe
im. Wandy Cebrykow w Zwierzyńcu


Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka, publiczną prezentację prac oraz inne postanowienia regulaminu konkursu.

....................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)

...................................................
(data, podpis Rodzica/Opiekuna)



KARTA ZGŁOSZENIOWA


Imię i nazwisko autora ...................................................
Wiek ..................................................
Przedszkole ...................................................
Adres ...................................................
Telefon ...................................................
e-mail ...................................................
Nauczyciel prowadzący ...................................................
Konkurs trwa do: 2013-04-19, 00:00
wpis edytowano 2013-03-06, 08:24
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.