Konkursy

Wielkanocna karta świąteczna - ogólnopolski konkurs plastyczny

Wielkanocna karta świąteczna - ogólnopolski konkurs plastyczny

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE „WIKI” W ELBLĄGU
zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt.
"Wielkanocna kartka świąteczna"


Cele konkursu
  • Prezentacja dziecięcej twórczości plastycznej
  • Wymiana doświadczeń, poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych
  • Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej inspirowanej świętami Wielkanocy
  • Propagowanie tradycji regionalnej i dziedzictwa kulturowego;
  • Promowanie aktywności twórczej dzieci;
  • Rozwijanie zainteresowania tradycjami świątecznymi;
  • Prezentacja twórczości dzieci.

Regulamin:

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych w wieku 3-6 lat.

2. Z każdej placówki można przesłać po 2-3 prace.

3. Technika dowolna; format pracy : A5, A6.

4. Prace powinny być opatrzone metryczka zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek, nazwę i dokładny adres placówki, telefon, imię i nazwisko opiekuna pracy.

5. Oceny nadesłanych prac dokona komisja powołana przez Organizatora.

6. Oceniane będą walory artystyczne, pomysłowość, oryginalność i samodzielność wykonania prac.

7. Autorzy trzech najciekawszych prac otrzymają nagrody, a pozostali uczestnicy pamiątkowe dyplomy.

8. Osoby zainteresowane otrzymaniem dyplomu za udział w konkursie prosimy o przesłanie wraz z pracą zaadresowanej koperty formatu A4 ze znaczkiem, by ułatwić odsyłanie potwierdzeń uczestnictwa (istnieje możliwość otrzymania dyplomu w wersji elektronicznej – proszę umieścić w metryczce adres e-mail).

9. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora.

10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 27.03.2013 r. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Bliżej przedszkola i stronie internetowej przedszkola.

Prace należy przesyłać do dnia 22.03.2013 r. na adres:

Przedszkole Niepubliczne „Wiki”
ul. Częstochowska 5
82–300 Elbląg
z dopiskiem „Konkurs na kartkę świąteczną - Wielkanoc”


Informacje o konkursie:
Katarzyna Kot – e-mail: 17kkot@wp.pl
Katarzyna Kownacka – e-mail: kownasia20@wp.pl
Konkurs trwa do: 2013-03-22, 00:00
wpis edytowano 2013-02-27, 08:55
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.