Konkursy

Wielkanocne symbole - konkurs ogólnopolski

Wielkanocne symbole - konkurs ogólnopolski

„WIELKANOCNE SYMBOLE”
kurczaczki, zajączki, baranki, a może...
co kojarzy się ze świętami wielkanocnymi?


Cele konkursu:
  • rozwijanie wyobraźni plastycznej,
  • rozwijanie zainteresowań tradycjami świątecznymi,
  • prezentacja twórczości dziecięcej.

Regulamin konkursu:

1. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 3 – 6 lat.

2. Technika i format prac: przestrzenna.

3. Przy tworzeniu pracy dopuszczalna jest pomoc osoby dorosłej, choć preferowane będą ozdoby zawierające większość elementów samodzielnie wykonanych przez dzieci.

4. Kryteria oceny:
- pomysłowość,
- symbolika wielkanocna,
- walory artystyczne i estetyczne.

5. Termin nadsyłania prac do dnia 22.03.2013 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

EUROPEJSKIE PRZEDSZKOLE KLUB KUBUSIA PUCHATKA VII
RAMISZÓW 111
51– 217RAMISZÓW


6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest opatrzenie pracy metryczką wypisaną na komputerze. Metryczka powinna zawierać: imię i nazwisko dziecka oraz jego wiek, adres i numer telefonu przedszkola, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego została wykonana praca.

7. Prace nadesłane na konkurs stają się własnością organizatora.

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 29.03.2013 r. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Bliżej Przedszkola.

9. Nauczyciele, którzy chcieliby otrzymać podziękowania powinni dołączyć zaadresowaną kopertę wraz z naklejonym znaczkiem.

10. Placówka może przesłać maksymalnie 2 prace.

11. Prace konkursowe będzie oceniać komisja powołana przez organizatora.

12. Komisja konkursowa wyłoni 3 pierwsze miejsca w 2 kategoriach wiekowych: dzieci młodsze (3–4 latki) i dzieci starsze (5–6 latki). Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

13. Wszelkie pytania prosimy kierować do koordynatora konkursu: mgr Marcelina Papke, marcelina2161@wp.pl, 697 745 734

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Organizator: mgr Marcelina Papke
Konkurs trwa do: 2013-03-22, 00:00
wpis edytowano 2013-03-05, 08:41
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.