Konkursy

"Zabytki państw Unii Europjskiej" - ogólnopolski konkurs plastyczny

Ogólnopolski konkurs plastyczny pt.
"Zabytki państw Unii Europejskiej"


1. Organizator:

Przedszkole nr 8
ul. Gwarków 22
41-400 Mysłowice
Tel. 32 222 63 46
e-mail: przed8@wp.pl

2. Celem konkursu jest:
 • rozwijanie poczucia przynależności Polski do Unii Europejskiej i świadomości, że jesteśmy Europejczykami;
 • rozwijanie inwencji twórczej przez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych (ciekawych materiałów i technik plastycznych).

3. Uczestnicy konkursu:
Dzieci od 3 do 6 lat z terenu całej Polski.

4. Regulamin konkursu:
 • technika prac dowolna;
 • format prac A3 lub A4;
 • ocenie podlegają tylko prace indywidualne;
 • z jednej placówki – 1 praca;
 • każda praca powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, imię i nazwisko opiekuna plastycznego, adres placówki, numer telefonu, e-mail.

5. Termin nadsyłania prac:
Prace należy przesyłać lub dostarczać osobiście do dnia 15.05.2013r. na adres:

Przedszkole nr 8
ul. Gwarków 22
41-400 Mysłowice
(z dopiskiem KONKURS)


6. Oceny nadesłanych prac dokona komisja powołana przez Organizatora. Oceniane będą walory artystyczne, pomysłowość, oryginalność i samodzielność wykonania prac.

7. Ogłoszenie wyników:
 • wyniki zostaną ogłoszone na stronie „Bliżej przedszkola” i stronie internetowej Przedszkola Nr 8 http://osemka.edupage.org/
 • nagrody, dyplomy i podziękowania dla zwycięzców oraz prac wyróżnionych zostaną przesłane pocztą. W przypadku podziękowań dla pozostałych nauczycieli potrzebujących zaświadczeń prosimy o dołączenie zaadresowanych kopert ze znaczkami pocztowym;
 • ogłoszenie wyników nastąpi po 15 maja 2013r.
 • wszystkie prace zostaną wyeksponowane na pokonkursowej wystawie w Przedszkolu nr 8 w Mysłowicach.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób i opiekunów. Prace pozostają do dyspozycji organizatorów, dostarczenie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich ewentualną publikację.

Koordynatorzy konkursu:
Dorota Gorczowska
Wiesława Mazur
Magdalena Przebieracz
Izabela Macek-Nowak

Informacje o konkursie można uzyskać pod tel. 32 222 63 46

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!
Konkurs trwa do: 2013-05-15, 00:00
wpis edytowano 2013-04-22, 12:45
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.