Konkursy

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE RECYTATORSKIM

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE RECYTATORSKIM

REGULAMIN
Przedszkolnego Konkursu Recytatorskiego
o tematyce zdrowotnej pod hasłem:

„ DBAMY O ZDROWIE”

Data ogłoszenia konkursu: 24 MARZEC 2016
I. Organizatorzy konkursu:

1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Gminne w Gwiazdowie
Nauczyciel odpowiedzialny za przygotowanie konkursu: Anna Rabenda
2. Informacje o konkursie będą publikowane na stronie internetowej przedszkola

II. Cele konkursu:
1.Kształtowanie postawy prozdrowotnej.
2.Przygotowanie dzieci do twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym.
3.Rozwijanie zainteresowań poezją dla dzieci.
4.Promowanie dzieci zdolnych oraz doskonalenie umiejętności recytatorskich.

III. Zasady uczestnictwa:
1.Konkurs Recytatorski skierowany jest do dzieci 4,5 i 6 letnich uczęszczających do Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie, Filii w Sławsku i Filii w Boleszewie.

2.Uczestnicy przygotowują do prezentacji wiersz dowolnie wybranych poetów w myśl motta konkursu „ Dbamy o zdrowie”.
3.Uczestników konkursu obowiązuje pamięciowe przygotowanie utworu poetyckiego, a czas prezentacji nie powinien przekroczyć 5 minut.
4.Recytatorska prezentacja utworów może być wzbogacona o środki teatralne: gest, ruch, muzyka, elementy scenograficzne / jeżeli służą one twórczej interpretacji tekstu.

IV. Etapy konkursu. Konkurs składa się z dwóch etapów: eliminacji w grupach przedszkolnych oraz eliminacji przedszkolnych.

Etap I - eliminacje w grupach przedszkolnych przygotowywane i przeprowadzane są przez placówki w terminie do 15 kwietnia 2016 roku. Udział dzieci w I etapie jest dobrowolny i powinien wynikać z ich decyzji. Na tym etapie komisja liczy minimum 3 członków, wybiera przewodniczącego, a do etapu przedszkolnego przechodzi maksimum pięciu zwycięzców.

Etap II – eliminacje przedszkolne - odbędą się w Przedszkolu Gminnym w Gwiazdowie 29 kwietnia 2016 roku o godz. 10.30. Podróż należy organizować we własnym zakresie.

V. OCENA - Punktacja w skali 1-5.
W ocenie recytatora brane będą pod uwagę:
- opanowanie pamięciowe utworu,
- dobór utworu,
- dykcja ,sposób mówienia, poprawność wypowiedzi ,
- ogólny wyraz artystyczny , naturalność wypowiedzi, rekwizyty.

Oceny dokona Jury powołane przez organizatorów.
Werdykt Jury jest ostateczny i niepodważalny.

VI. Nagrody i podziękowania w etapie przedszkolnym
1. Laureaci otrzymają nagrody
2. Wszyscy uczestnicy - dyplomy uczestnictwa w konkursie
3. Każdy opiekun otrzyma podziękowanie za przygotowanie dzieci do konkursu.

VII Kontakt :
- z Przedszkolem Gminnym w Gwiazdowie
Tel. 59 858 22 20

Warunkiem koniecznym przystąpienia placówki do konkursu jest przesłanie (poczta, e-mail) lub osobiste dostarczenie karty zgłoszenia dziecka w konkursie na formularzu załączonym do regulaminu w ściśle ustalonym terminie do 20 kwietnia 2016 roku.
Konkurs trwa do: 2016-04-29, 00:00
Pliki do pobrania
wpis edytowano 2016-03-24, 20:57
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.