Konkursy

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PRZEDSZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PRZEDSZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM

REGULAMIN przedszkolnego konkursu plastycznego dla dzieci i rodziców „JESTEM SZCZĘŚLIWY GDY…”

1.Organizatorem konkursu jest Przedszkole Publiczne Nr 13, ul. Przedszkolaków 7, 33-100 Tarnów

2.Przedszkole posiada szczególnie znaczne kompetencje w kształtowaniu postaw społeczno-moralnych dzieci: rozbudzaniu wiary w siebie oraz własne możliwości, aktywizacji dzieci na zrozumienie emocji i uczuć własnych oraz innych osób. W związku z tym określono następujące cele konkursu plastycznego:

•prezentacja dziecięcych emocji poprzez różne formy aktywności plastycznej,
•wyzwalanie twórczej ekspresji, kreatywności,
•umiejętność otwartego przekazywania uczuć,
•wzmocnienie więzi między dziećmi i rodzicami.

3.Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci w wieku 3 -6 lat uczęszczające do w/w przedszkola wraz z rodzicami. Uczestnicy – dzieci, wykonują pracę razem z rodzicami lub przy ich niewielkiej współpracy.

4.Każdy autor może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.

5.Technika wykonania prac plastycznych jest dowolna (rysunek, malarstwo, collage,
wydzieranka itp.)Wymagany format pracy: A3.

6.Ocenie podlegać będzie zgodność z tematem konkursu, estetyka wykonania, pomysłowość, wrażenie artystyczne oraz współpraca dzieci i rodziców.

7. Praca konkursowa powinna być opatrzona następującymi danymi:
- imię i nazwisko dziecka,
- wiek autora pracy.

8.Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na umieszczenie jej na stronie internetowej oraz profilu FB Przedszkola Publicznego Nr 13 w Tarnowie.

9.Do pracy należy dołączyć wypełnione prawidłowo oświadczenie, które stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

10.Prace niezgodne z wymogami regulaminu nie będą dopuszczone do konkursu.

11.Prace na konkurs należy składać w Przedszkolu Publicznym Nr 13 ( u wychowawców grup) do dnia 11 grudnia 2020 r. Prace, które wpłyną po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

12.Komisja powołana przez organizatora konkursu wyłoni spośród przekazanych prac 4 laureatów konkursu.

13.Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi w dniu 15 grudnia 2020 r. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie.

14.Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie.

15.Nagrodzone prace będą umieszczone na stronie internetowej oraz profilu FB Przedszkola Publicznego Nr 13 w Tarnowie.

16.Wszystkie prace będą zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w szatni przedszkola.

17.Finał konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas występu artystycznego przygotowanego przez dzieci z oddziału II z okazji Dnia Żartu, w dniu 18 grudnia 2020 r.

ZGODĘ rodziców (opiekunów prawnych)na udział dziecka w organizowanym przez Przedszkole Publiczne Nr 13 w Tarnowie konkursie plastycznym „Jestem szczęśliwy gdy…” możecie Państwo pobrać: załącznik nr 1Konkurs trwa do: 2020-12-18, 00:00
Pliki do pobrania
wpis edytowano 2020-11-15, 17:40
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.