Materiały

 • Opracowała Katarzyna Chawałkiewicz „Jaskółki” Scenariusz zajęć ruchowych w grupie 6 – latków Cele : - rozwijanie cech motorycznych: szybkości , zwinności - wzmocnienie stawów i mięśni kończyn dolnych - doskonalenie orientacji w przestrzeni - rozwijanie umiejętności współpracy w zespole - wdrażanie do przestrzegania

  2014-03-29, 15:10 Katarzyna Chawałkiewicz
 • Opracowała Katarzyna Chawałkiewicz „ Moje radości i smutki”- scenariusz zajęć dla dzieci 5,6 - letnich Czas trwania: ok.1 godziny Cele: - kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze swoimi emocjami; - doskonalenie umiejętności nazywania, rozpoznawania i pokazywania swoich uczuć Materiały: serce wycięte z czerwonego papieru, pacynki z „różnymi

  2014-03-29, 15:05 Katarzyna Chawałkiewicz
 • Scenariusz zajęcia otwartego dla rodziców Temat zajęcia: W zdrowym ciele zdrowy duch, czyli jesienne zabawy ruchowe inspirowane treścią przedstawienia D. Polak „Jesienne przebieranki leśnych zwierzątek i małej Anki” Grupa wiekowa: 4-latki Cele (dziecko): - doskonali wiarę we własne siły; - uczy się dzielić przestrzeń z innymi ludźmi; - kształtuje

  2014-03-28, 18:23 Katarzyna Wojciechowska
 • Scenariusz zawodów sportowych dla dzieci 3 i 4 letnich «ŻYJMY ZDROWO NA SPORTOWO» Miejsce: Przedszkole Miejskie nr 8 w Toruniu Czas: Organizacja i prowadzenie: Katarzyna Wojciechowska Cele ogólne: — Tworzenie sytuacji mającej na celu uczenie się zasad «Zdrowej rywalizacji» — Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw

  2014-03-28, 18:16 Katarzyna Wojciechowska
 • Szczecin 25.04.2013 Filia Przedszkola Publicznego nr 50 „Gama” ul. Junacka 13 Szczecin MIEJSKI PROGRAM PRACY Z WYCHOWANKIEM PRZEDSZKOLA: OGRÓD MĄDREJ GŁOWY – EDUKACJA UMYSŁOWA FILIA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 50 „GAMA” „Enterek” Opracowała mgr. Longina Zmysłowska I. WSTĘP Edukacja skuteczna, przyjazna,

  2014-03-16, 17:46 Longina Zmysłowska
 • Inscenizacja przygotowana na uroczystość zakończenia roku szkolnego.

  2014-03-02, 12:54 Katarzyna Kwidzińska
 • KŁOPOTY ŚWIĘTEGO WALENTEGO Jest taki święty bardzo zajęty przez jeden dzionek - to jest Walenty już prawie... śnięty! więc dziś mu pomóż... czekoladowe serca malować i lukrem słodzić by do koszyczka różyczki wciskać całkiem różowe serca jak wianki lub obwarzanki - większość czerwonych miłością wabią zaklęcia prawią walentynkowe serca-balony naburmuszone z

  2014-02-13, 18:48 Jadwiga Zgliszewska
 • Temat zajęć: „Kosmiczna opowieść matematyczna” Cel ogólny: - utrwalenie pojęć związanych z kosmosem Cele szczegółowe: - rozwijanie myślenia matematycznego: położenie przedmiotu, klasyfikowanie i segregowanie, posługiwanie się liczebnikami głównymi, - integrowanie grupy poprzez wspólne działanie i dążenie do realizacji wyznaczonych

  2014-02-03, 09:51 Monika Lewandowska
 • Pasowanie na Starszaka CELE OGÓLNE: - wyzwalanie radości z okazji pasowania na starszaka; - prezentacja umiejętności i osiągnięć dzieci; - nawiązanie współpracy między przedszkolem a rodzicami. CELE SZCZEGÓŁOWE Dziecko: - rozumie znaczenie uroczystości; - rozumie tekst ślubowania jako zobowiązania wobec dzieci i dorosłych; - wie,

  2014-01-23, 16:55 Magdalena Wylotek
 • Opracowała: mgr Katarzyna Chawałkiewicz „Zwierzęta zimą” Cel główny: - uświadomienie dzieciom konieczności dokarmiania zwierząt w czasie zimy; Cele szczegółowe: - poznaje warunki panujące w lesie w czasie zimy, - zna zwierzęta leśne, - wie jak wygląda karmik i czym dokarmiamy ptaki, - wie jak wygląda paśnik i czym dokarmiamy zwierzęta, -

  2014-01-16, 18:52 Katarzyna Chawałkiewicz
Wyświetl