Materiały

 • Cele ogólne: - kształtowanie postawy szacunku do naszego kraju, - znajomość symboli narodowych, - właściwego zachowania podczas uroczystości, - doskonalenie umiejętności artystycznych. Cele szczegółowe: - rozumie znaczenie i celu obchodów Święta Niepodległości Polski, - poprawnie zachowuje się w czasie śpiewania hymnu, - odnosi się z szacunkiem

  2018-05-31, 20:12 Elżbieta Konieczna
 • Cel główny: - Wzmocnienie więzi emocjonalnej z rodziną, kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do dziadków. - uczenie sposobów wyrażania uczuć i szacunku do osób starszych. Cele operacyjne: - wie, w jaki sposób może wyrazić swoje uczucie do swoich rodziców; - potrafi okazać szacunek w stosunku do osób starszych - potrafi

  2018-05-31, 19:46 Elżbieta Konieczna
 • Scenariusz świąteczny z elementami edukacji matematycznej

  2018-03-23, 08:42 Anna Krokocka
 • Scenariusz spotkania przy choince dla dzieci 4-letnich

  2018-03-23, 08:35 Anna Krokocka
 • Scenariusz zajęcia otwartego z udziałem rodziców przeprowadzonego w grupie 6 - latków Nauczyciel: mgr Maria Jodłowska Tematyka tygodniowa: Uczestniczymy w tradycjach świątecznych Temat dnia: Ubieramy naszą choinkę Cele dydaktyczne: - Wprowadzanie w świat wartości uniwersalnych poprzez słuchanie i analizę „Legendy o choince”,  Kształtowanie

  2018-03-01, 13:14 Maria Jodłowska
 • plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

  2018-02-14, 18:35 marlena barszczewska
 • Cel główny: 1. Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodzicami poprzez świadome uczestnictwo w spotkaniu wigilijnym, będącym wprowadzeniem w nastrój Świąt Bożego Narodzenia. Cele operacyjne: dziecko: - poznaje tradycje bożonarodzeniowe, - potrafi recytować wiersze z właściwą intonacją, - składa życzenia, odnosi się z szacunkiem do zaproszonych gości, - kształci

  2018-01-28, 17:10 Elżbieta Konieczna
 • Scenariusz uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka Cel główny: - Wzmocnienie więzi emocjonalnej z rodziną, kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do dziadków. - uczenie sposobów wyrażania uczuć i szacunku do osób starszych. Cele operacyjne: dziecko... - wie, w jaki sposób może wyrazić swoje uczucie do swoich dziadków; - potrafi

  2018-01-28, 17:06 Elżbieta Konieczna
 • Zadania przedszkola (streszczenie) 1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń 2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa 3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności

  2018-01-28, 13:41 Sonia Malecha
 • Scenariusz uroczystości w grupie dzieci trzyletnich 1. Wejście dzieci- choreografia do marsza hiszpańskiego 2. Przywitanie przybyłych

  2018-01-22, 21:20 Stanisława Ciszewska
Wyświetl