Relacje

Subskrybuj
3 Maja , Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

3 Maja , Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Patriotyzm wyraża się w przywiązaniu do swej Ojczyzny, do ziemi rodzinnej, do obyczajów i kultury narodowej, w szacunku dla ludzi, którzy ją tworzyli. Patriotyzm to troska o dobro swego kraju, stałe dążenie do pomnażania tego, co stworzyły poprzednie pokolenia, to gotowość służenia swej Ojczyźnie. Patriotyzmowi towarzyszyć musi poczucie godności narodowej, a jednocześnie szacunek i przyjaźń dla innych narodów.
Treści wychowania patriotycznego realizowane są w Naszym Przedszkolu. Głównym zadaniem przedszkola jest budzenie u dzieci miłości do małej i wielkiej Ojczyzny przez ugruntowanie poczucia tożsamości regionalnej, narodowej, europejskiej. Treści dotyczące wychowania patriotycznego, w większości programów ułożone są w myśl zasady, że przechodzimy od tego, co najbliższe dziecku do tego, co dalekie i nieznane.
Dla małego dziecka Ojczyzną jest jego wieś czy miasto, w którym mieszka z rodziną, przedszkole i koledzy, sąsiedzi, gdzie wszystko jest znajome i bliskie, gdzie czuje się zadomowiony i bezpieczny. Związki z Ojczyzną rozpoczynają się od więzi z rodziną, przedszkolem, swoją miejscowością, najbliższymi okolicami. Ten krąg stopniowo rozszerza się.

W dniu 5 maja świętowaliśmy również uroczyście obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Świętowanie rozpoczęliśmy od wysłuchania hymnu narodowego, po czym już sami zaśpiewaliśmy „Marsz Polonia” oraz wygłosiliśmy wspólnie wiersz „ Kto Ty jesteś – Polak Mały.
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.