Relacje

Subskrybuj
CO WYDARZYŁO SIĘ W NASZYM PRZEDSZKOLU W ROKU SZKOLNYM  2016/2017

CO WYDARZYŁO SIĘ W NASZYM PRZEDSZKOLU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

„Wszystkiego co naprawdę trzeba wiedzieć,
nauczyłem się w przedszkolu
– o tym jak żyć, co robić,
jak postępować, współżyć z innymi,
patrzeć, odczuwać, myśleć,
marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat”.

Robert Fulghum


Przytoczone powyżej słowa stanowią sens edukacji przedszkolnej, bo właśnie te umiejętności zdobywa dziecko w przedszkolu. Przedszkole to środowisko edukacyjne, które ma za zadanie rozwijać możliwości wychowanków, zapewniając im lepsze przygotowanie do nauki w szkole.
Rolą nauczyciela wychowania przedszkolnego jest stymulowanie rozwoju dziecka poprzez organizowanie różnych form aktywności. To właśnie nauczyciel wyposaża dzieci w określony zasób wiadomości i umiejętności, kształci nawyki, uczy sposobów zachowania się i postępowania w określonych sytuacjach dnia codziennego. W konsekwencji prowadzi do harmonijnego rozwoju dziecka.
O korzyściach płynących z uczęszczania do przedszkola można by pisać długo, jednakże słowa nie oddadzą w pełni wkładu przedszkola w rozwój dziecka. Nie da się też oddać słowami radości wypisanej na twarzy dziecka, gdy poznaje nowe miejsca, gdy bawi się z kolegą. Zapisując dziecko do przedszkola daje mu się nie tylko opiekę, ale przede wszystkim szansę na całkowicie nowe doświadczenia, na chwile pełne radości z odkrywania i bycia wśród rówieśników .
W roku szkolnym 2016/2017 dzieci z naszego przedszkola poza realizacją zadań wynikających z treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego, miały okazję uczestniczyć w licznych uroczystościach, konkursach, wycieczkach czy też spotkaniach z przedstawicielami różnych firm czy jednostek organizacyjnych.
Oto ważniejsze wydarzenia z życia naszego przedszkola:
- 22.09.2016 r.- w ramach realizacji zadań konkursowych „Bezpieczna droga do przedszkola” odbyło się spotkanie z policjantem panem Sławomirem Subczyńskim ;
- 23.09.2016 r. – przedszkolaki aktywnie przyłączyły się do akcji "Sprzątanie Świata";
- 4.10.2016 r. – gościliśmy aktorów objazdowego studia artystycznego z przedstawieniem pt. „EGZAMIN Z BEZPIECZEŃSTWA TYGRYSKA BENIAMINA”;
- 14.10.2016 r. – odbyła się uroczystość „Pasowania na Przedszkolaka „ oraz „Dzień Edukacji Narodowej” ;
- 19.10.2016 r. – odwiedziliśmy przychodnię lekarską, gabinet stomatologiczny w ramach realizacji tematu kompleksowego "Czystym być - zdrowo żyć";
- 3.11. 2016 r. - nasze przedszkolaki udały się na wycieczkę do Ostrołęki na spotkanie z aktorami Teatru Lalki i Aktora z Łomży. Dzieci obejrzały niezwykle wzruszającą historię Misia Tymoteusza opowiadającą o przyjaźni, odpowiedzialności, poszukiwaniu ciepła i zrozumienia.
- 17.11.2016 r. nasze przedszkolaki wzięły udział w XIV Wojewódzkim Przeglądzie Legend Mazowsza organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji. W tym roku dzieci z grupy "Skrzatów" pod kierunkiem pani Magdaleny Tuszyńskiej i Wiesławy Wasilewskiej zaprezentowały się w legendzie „Jaś grajek i królowa Bona”. Przedszkolaki tak jak wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali wyróżnienie. Nagrodę główną konkursu za rolę najlepszego aktora otrzymali Przemysław M. i Łucja N. To szczególne wyróżnienie już po raz trzeci trafiło do naszego przedszkola.
- 21.11.2016 r. - nasze przedszkolaki wzięły udział w przedstawieniu pt. "Wyprawa do lasu" w wykonaniu Studia Artystyczno - Edukacyjnego "Bąbel Ziombel".
- 6.12.2016 r. dzieci udały się do salonu zabaw "Fantazja" w Ostrołęce na spotkanie ze Św. Mikołajem.
- 16.12.2016 r. odbyła się uroczystość wigilijna w naszym przedszkolu.
- 15.12.2016 r. nasze przedszkolaki obejrzały edukacyjne przedstawienie pt."Świąteczna pomyłka" w wykonaniu aktorów ze Studia Artystycznego Arena z Białegostoku.
- 19.01.2017 r. - w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Lipiance odbyła się uroczystość z okazji „Dnia Babci i Dziadka”.
- 25.11.2016 r. - 6.12.2016r. w przedszkolu organizowana była zbiórka pieniędzy w ramach ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”. Zaangażowanie rodziców i dzieci z naszego przedszkola jak zwykle przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Zebrano 266,17 zł.
- 31.01.2017 r. nasze przedszkole odwiedzili aktorzy z Teatru Magik z Białegostoku. Przedszkolaki obejrzały adaptację znanej baśni braci Grimm „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”.
- 27.02. 2017 r. w odbyła się zgodnie z tradycją i harmonogramem imprez przedszkolnych "Bal Karnawałowy" pod hasłem "W bajkowej krainie". Do wspólnej zabawy zaprosił wszystkich Pan Sprężynka ze Studia Artystyczno - Edukacyjnego Bąbel Ziombel z Siedlec.
- 13.03. 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie z artystami Studia Artystycznego GALANA, którzy zaprezentowali dzieciom przedstawienie pt."CZTERY ŻYWIOŁY";
- Od 17. 03. 2017 r. przedszkolaki rozpoczęły cykl spotkań w ramach realizacji tematu kompleksowego „Kim będę gdy dorosnę”. Tego dnia 5-latki odwiedziły pobliską aptekę, a 3-4- latki na spotkanie do aptece wybrały się 24. 03. 2017 r. Wcześniej 17 marca 2017r. przedszkolaki odwiedziły salon fryzjerski Pani Ewy Krawczak oraz pobliski sklep PHU Perfekt. 22.03. 2017r. wybrały się do salonu fryzjerskiego Pani Iwony Netkowskiej. W środę 29 marca 2017r. przedszkolaki odwiedziły gabinet stomatologiczny Pani Marty Minoty. Gościliśmy również w przedszkolu strażaków pana Rafała Ostrowskiego i Tomasza Drabota.
- 4.04.2017 r. w naszym przedszkolu tradycyjnie już od kilku lat odbyły się rodzinne, wielopokoleniowe warsztaty plastyczne na temat „Robimy palmy wielkanocne” pod kierunek twórczyni ludowej pani Czesławy Lewandowskiej.;
-10.04.2017r. nasze przedszkolaki obejrzały spektakl pt. "Planeta Samozdrowie" w wykonaniu aktorów ze Studia Artystycznego „Akada” z Suwałk. Artyści w wesoły sposób opowiedzieli dzieciom o prawidłowym odżywianiu się.
- 15.05.2017 r. na zaproszenie pani Teresy Leśniewskiej- pracownika szkolnej biblioteki w ZS Nr w Goworowie przedszkolaki uczestniczyły w niecodziennej lekcji bibliotecznej. Uczniowie II klasy gimnazjum w ramach realizacji projektu edukacyjnego przygotowały inscenizację bajki pt."Czerwony Kapturek".
- 16.05.2017 r. za zgodą rodziców pod kierunkiem pani Wiesławy Wasilewskiej, Natalii Zięby oraz pomocy nauczyciela pani Anny Brejnak i Agnieszki Dudziec przedszkolaki wyjechały na wycieczkę dołoży i Drozdowa . W Teatrze Lalki i Aktora w Łomży obejrzały spektakl pt.”Rosnę” ,a w Muzeum Przyrody w Drozdowie przyrodę dolin rzek Narwi i Biebrzy.
- 18 maja 2017 r. studio artystyczne Arena z Białegostoku gościło w naszym przedszkolu już po raz trzeci w tym roku szkolnym .Tym razem aktorzy zaprezentowali bajkę pt."Magiczna książka".
- 6.06.2017 r. " dzieci za sprawą aktorów Studia Artystycznego "ARENA" obejrzały przedstawienie pt.”Przygoda w Nierobkowie”.
- 6.06.2017 r. dzieci z naszego przedszkola wybrały się na wycieczkę do przychodni weterynaryjnej Pana Tomasza Kowalczyka w Goworowie. Celem spotkania było poznanie pracy weterynarza;
- 21.06. 2017 r. w ramach podsumowania zajęć z języka angielskiego obył się konkurs pt. „Bitwa na piosenkę”. Organizatorem konkursu była nauczycielka języka angielskiego pani Aneta Kosek.
- 21.06.2017 r. pożegnaliśmy grupę 26-icu 5-latków. Dzieci tradycyjnie pożegnały się z przedszkolem krótkim programem artystycznym. Na pamiątkę i podsumowanie kilkuletniego pobytu w przedszkolu wszyscy tegoroczni absolwenci otrzymali pamiątkowe dyplomy, biret , kredkę, odznakę przedszkolak i rożek słodyczy. Sponsorem słodyczy byli Państwo Nikodemscy z Goworowa oraz Pani Katarzyna Kwiatkowska - współwłaściciel Pawilonu Handlowego PERFEKT z Goworowa.
- 27.06.2017 r. „Dzień Rodziny” to uroczystość , która na stałe wpisana jest w kalendarz imprez przedszkolnych. Odbyła się w przeciwieństwie do ubiegłego roku szkolnego w naszym przedszkolu, a nie w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Lipiance. Część rozrywkową dla dzieci poprowadzili artyści ze Studia Artystycznego „BĄBEL – ZIOMBEL” z Siedlec .
- 27.06. 2017 r. podczas uroczystości "Dnia Rodziny' pożegnaliśmy odchodzącą na emeryturę intendentkę panią Krystynę Skalik.
- 3- 5.07.2017 r. organizowane zostały zajęcia w ramach realizacji zadań programu adaptacyjnego dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną w nowym roku szkolnym. Program realizowała pani Barbara Ostrowska.
- 1-31.07.2017 r. w przedszkole pełniło dyżur wakacyjny .

Poza wyżej wymienionymi uroczystościami i wydarzeniami przedszkolnymi przez cały rok szkolny realizowano zadania wynikające z realizacji ogólnopolskiego konkursu „Zaczytane Przedszkole” organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego oraz przedszkolnej akcji pt.”Poczytajmy razem, mama słowa ja obrazek” promujących czytelnictwo wśród dzieci w wieku przedszkolnym. Przeprowadzono i zrealizowane następujące działania:
- raz w miesiącu dzieci gościły w szkolnej bibliotece w ZS Nr 1 w Goworowie w ramach comiesięcznych spotkań głośnego czytania.
- 5.12.2106 r. dzieci odwiedziły bibliotekę w Szkole Podstawowej w Goworowie w ramach akcji "Mikołajkowe czytanie".
- 15.12.2016 r. we współpracy z ZS Nr 1 w Goworowie dzieci z naszego przedszkola wzięły udział w zorganizowanej przez grupę wolontariuszy z tej szkoły debacie pt. „Książka naszym przyjacielem”.
- 27.04.2017r. we współpracy z Gminą Biblioteką Publiczną w Goworowie pod kierunkiem pani Wiesławy Wasilewskiej zorganizowany został gminny konkurs recytatorki pt. Rodzinne wierszowanie”.
- 17.05. 2017 r. zaprosiliśmy do naszego przedszkola autorkę książek dla dzieci panią Joannę Brodowską.
- 18.05.2017 r. przedszkolaki udały się do Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie. Celem spotkania było rozbudzanie zainteresowań czytelniczych u dzieci oraz kształtowanie poczucia szacunku dla książek.

Uwieńczeniem podejmowanych działań było otrzymanie przez przedszkole certyfikatu „Zaczytane przedszkole”. Poza tym przedszkole otrzymało certyfikat „Bezpieczna droga do przedszkola” za udział w konkursie o tym samym tytule. Koordynatorami konkurów były panie Wiesława Wasilewska i Magdalena Tuszyńska.

Szczegóły dotyczące opisanych wydarzeń znajdują się na naszej stronie internetowej / psgoworowo.przedszkolowo.pl /.

Serdecznie zapraszamy.

Opracowała: Wiesława Wasilewska


wpis edytowano 2017-09-13, 21:13
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.