Relacje

Subskrybuj
Podsumowanie JUBILEUSZOWEGO  XV Gminnego konkursu

Podsumowanie JUBILEUSZOWEGO XV Gminnego konkursu "NAJPIĘKNIEJSZA PALMA WIELKANOCNA"

11 kwietnia w tle przepięknych, wielobarwnych palm wielkanocnych odbyła się uroczyste podsumowanie Jubileuszowego XV gminnego konkursu NAJPIĘKNIEJSZA PALMA WIELKANOCNA, organizowanego przez Przedszkole Samorządowe nr 3 w Trzebini-Sierszy dla wszystkich przedszkolaków z gminy Trzebinia.
Na wstępie uroczystości dyrektor PS nr 3 Wiesława Dudek podkreśliła niebagatelną rolę, jaką przeprowadzanie konkursu palm dla przedszkolaków odegrało w zakresie kultywowania i promocji dziedzictwa regionalnego naszego regionu. Jak zaznaczyła- na przestrzeni piętnastu lat, dzięki przedsięwzięciu PS nr 3 rodziny przedszkolaków ze wszystkich miejscowości naszej gminy wykonały 908 palm, poświęcając na ich wykonanie kilka tysięcy godzin. Były to wspaniałe godziny sprzyjające integracji rodzin, kształtujące postawy umiłowania rodzimych tradycji i obrzędów ludowych oraz religijnych.
Pani Dyrektor skierowała wielki ukłon w stronę pań z Koła Gospodyń Miejskich z Sierszy, które te wszystkie lata aktywnie wspierały organizację konkursu, włączając się w obrady Jury oraz uświetniając swoimi występami uroczystości podsumowania konkursu. Szczególnie podziękowała pani Emilii Rozmus, która przez wiele lat czuwała nad zgodnością etnograficzną palm z tradycją naszego regionu oraz pani Zofii Nowotarskiej, która czyni to obecnie.Podziękowania otrzymały także panie Wanda Ponisz, która każdego roku była członkiem Jury konkursu oraz wspierała konkurs finansowo z ramienia rady osiedla Siersza oraz koordynatorki konkursu- panie Anna Kaleta oraz Magdalena Biedermann.
Kończąc słowo wstępne pani Dyrektor podziękowała i pogratulowała wszystkim wykonawcom wspaniałych palm, podkreśliła jak trudne zadanie miało Jury konkursu, ponieważ wszystkie palmy i te małe, i te wielkie spełniają kryteria i są prześliczne.
W dalszej części uroczystości zaprezentowany został program artystyczny, na który złożyły się występy starszaków oraz Koła Gospodyń.
Po występach artystycznych głos zabrali zaproszeni goście- pan Janusz Szczęśniak, panie Halina Henc, Wanda Ponisz oraz Barbara Spyt. W pięknych, szczerych słowach złożyli zebranym życzenia z okazji zbliżających się Świat Wielkanocnych. Podziękowali także organizatorom konkursu oraz przedszkolakom i towarzyszącym im opiekunom - nauczycielkom, rodzicom, dziadkom za wkład pracy w podtrzymywanie pięknej rodzimej tradycji robienia palm wielkanocnych.
W dalszej kolejności, po tradycyjnym podzieleniu się jajkiem, nastąpiło uroczyste rozdanie nagród wszystkim uczestnikom. Nagrodzenie każdego przedszkolaka jest tradycją naszego konkursu i jest możliwe dzięki hojności darczyńców, którym bliska jest idea podtrzymywania tradycji ludowych oraz wspierania roli wychowania przedszkolnego w edukacji dziecka.
Dyplomy oraz podziękowania za wsparcie w ufundowaniu nagród otrzymali:
Pan Jerzy Szymański- dyrektor "GÓRKA-CEMENT" S.A.
Burmistrz Miasta Trzebini- Wydział Promocji i Kultury
Pan Janusz Szczęśniak- Radny Rady Powiatu Chrzanowskiego
Pani Barbara Dębiec - Radna Rady Gminy Trzebinia
P.H.U. „WERSET” - pan Jerzy Woszczyna
BIURO-MAX A.T Gumkowscy S.J. Chrzanów
Pan Marian Kokoszka- Radny Rady Gminy Trzebinia
Pan Mirosław Pabis- ferma Drobiu w Libiążu
Bardzo sympatyczne jubileuszowe spotkanie zakończono zbiorowym zdjęciami wszystkich uczestników oraz poczęstunkiem.

W imieniu organizatora konkursu jeszcze raz dziękujemy gościom oraz wszystkim uczestnikom konkursu, równocześnie zachęcając do prezentacji i poświecenia swoich pięknych palm podczas Mszy św. w Niedzielę palmową.
wpis edytowano 2019-04-12, 21:33
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.