Materiały: Scenariusze zajęć

,,Kolorowe rybki w akwarium”- praca plastyczna wykonana metodą stemplowania gąbką

,,Kolorowe rybki w akwarium”- praca plastyczna wykonana metodą stemplowania gąbką

Scenariusz zajęcia w grupie 4-latków

Blok tematyczny : Lubię zwierzęta.
Temat dnia: ,,Kolorowe rybki w akwarium”- praca plastyczna wykonana metodą stemplowania gąbką.

Cele ogólne:
- wdrażanie do uważnego słuchania utworu,
- poszerzanie wiedzy na temat rybek akwariowych,
- tworzenie okazji do poznawania i rozwijania własnych możliwości w działalności plastycznej,
- rozwijanie zdolności improwizacyjnych,
- rozwijanie wyobraźni słuchowej.

Cele szczegółowe:
- uważnie słucha wiersza czytanego przez nauczyciela i odpowiada na pytania dotyczące jego treści,
- potrafi wymienić nazwy wybranych ryb akwariowych: welonki, skalary, glonojady,
- potrafi samodzielnie wykonać pracę plastyczną za pomocą techniki stemplowania gąbką odbitą w farbie, dorobić rybie oczy i bąbelki powietrza metodą paluszkową oraz stworzyć z kawałków bibuły roślinność w akwarium,
- stara się estetycznie wykonać pracę,
- porusza się w rytm słuchanej muzyki, reagując na zmiany tempa muzyki
- współpracuje z grupa i nauczycielem


Metody:
– Słowna: wiersz, rozmowa, opis, instrukcja
– Poglądowa: zdjęcia, eksponaty: akwarium z nano-rybkami
– Czynna: zadań stawianych do wykonania, metoda dramy

Formy:
– indywidualna
– grupowa

Środki dydaktyczne:
- wiersz Ewy Stadtmuller pt.: „Akwarium Ani”, zdjęcia ryb, akwarium, nano-rybki, nagranie melodii do wykorzystania w dramie- “Akwarium”- C. Saint- Saens, gąbki w kształcie ryb, płynne farby w różnych kolorach, klej, kawałki zielonej bibuły, kredki.

Przebieg zajęcia:
Wstęp:
1. Przywitanie dzieci. Zabawa integracyjna „Masaż na dobry humor”.

Wszystkie dzieci stoją w kręgu. Nauczyciel recytuje wiersz, a dzieci wykonują gesty zgodne z jego treścią:
Żeby było nam wesoło – masujemy swoje czoło.
Raz i dwa, raz i dwa – każdy ładne czoło ma.
Potem oczy, pod oczami i pod nosem, pod wargami.
Język w górę raz i dwa – ładny język każdy ma.
Tu jest głowa, a tu uszy – trzeba swoje uszy ruszyć.
Raz i dwa, raz i dwa – dwoje uszu każdy ma.
Powiedz: mama, tata, lala, i zaśpiewaj: la-la-la-la.
Otwórz buzię, zamknij buzię, pokaż wszystkim oczy duże.
Pogłaszcz główkę ładną swoją i policzki, brodę, czoło.
Poszczyp lekko całą twarz i już dobry humor masz.

2. Zapoznanie dzieci z tematem zajęć z wykorzystaniem szklanego akwarium napełnionego wodą i nano-rybkami.

Część główna:

1. Rozmowa na podstawie wiersza Ewy Stadtmuller pt.: „Akwarium Ani” oraz zdjęć ryb na tablicy tematycznej.

Czy to szklane pudełeczko...to akwarium?
Tak córeczko!
I kupimy rybki złote?
Jakie tylko masz ochotę!
To ja chciała bym welonki
z ogonkami jak zasłonki!
No i jeszcze te tygrysie...
To skalary zdaje mi się...
I roślinki - tatku miły,
żeby rybki się cieszyły.
To na pewno ich marzenie
Czy coś jeszcze?
Tak! jedzenie!
Będę co dzień je karmiła.
A szybki będziesz czyściła?
Sama nie dam sobie rady.
Kup mi proszę glonojady!

Pytania:
- O czym jest wiersz?
- Jak nazywa się szklane pudełeczko?
- Jakie zapamiętaliście nazwy rybek?
- Jakie rybki mają ogonki jak zasłonki?
- Jak należy opiekować się swoimi rybkami?
- Kto pomoże Ani w czyszczeniu szybek akwarium?

2. Oglądanie zdjęć ryb na tablicy tematycznej. Podawanie ich nazw.

3. ,,Uciekaj rybko!”- zabawa ruchowa z elementem biegu.

4. Wykonanie pracy plastycznej techniką stemplowania gąbką.

• Zaproszenie dzieci do stolików.

• Demonstracja przygotowanego wzoru.

• Zapoznanie ze sposobem wykonania pracy. Rozdanie niezbędnych przyrządów.

• Praca indywidulana dzieci.

• Prezentowanie wykonanych prac.

5. Drama „Akwarium” z wykorzystaniem rekwizytów z bibuły. Zaproszenie dzieci do wzięcia udziału w scence. Wejście w rolę ryb. Ilustrowanie melodii ruchem.

Część Końcowa:

1. Podziękowanie dzieciom za pracę.

2. Wywieszenie prac na wystawie ściennej.
Grupy wiekowe
Tematyka
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.