Materiały: Scenariusze zajęć

 Temat: Zabawy sylabami i głoskami

Temat: Zabawy sylabami i głoskami

Konspekt zajęć pokazowych

Temat: Zabawy sylabami i głoskami
Cele: rozwijanie słuchu fonematycznego: wyodrębnianie głosek w słowach o prostej budowie fonetycznej, dostrzeganie rymujących się par wyrazów, słuchowe wyodrębnienie sylab i głosek w wyrazach
Metody: czynne, oglądowe, słowne
Formy pracy: zbiorowa, indywidualna

Przebieg zajęć:

1. Przywitanie przybyłych gości.

2. Zabawa „Dokończ słowo ”
Nauczyciel rzuca piłkę do dziecka i wypowiada pierwszą sylabę, zadaniem dziecka jest dokończyć słowo.

3. Zabawa „Szukamy zatopionych skarbów”
Dzieci siedzą w kręgu na dywanie. Pośrodku leżą obrazki przykryte tkaniną. Uczestnicy „nurkują” i wyjmują obrazek. 5- latki dzielą nazwę obrazka na sylaby (liczą sylaby) lub układają z nim zdanie, 6 –latki wyodrębniają głoski w nagłosie lub głoskują cały wyraz
4. Zabawa ruchowa „Jak chodzą zwierzęta?”
Nauczyciel głoskuje nazwę zwierzęcia, dzieci pokazują jak porusza się dane zwierzę, np. k-o-t: dzieci naśladują sposób poruszania się kota, m-u-ch-a, itp.
5. Ćwiczenia w wyszukiwaniu par wyrazów zaczynających się taką samą głoską
Dzieci losują kartoniki z obrazkami. Jeśli wyrazy zaczynają się taką samą głoską układają je przy dużym kole hula hop, jeśli nie – układają przy małym kole serso.
6. Ćwiczenie głoskowania wyrazów 3 głoskowych (6 –latki) i odszukiwania rymujących się par wyrazów (5 – latki) – praca indywidualna przy stolikach
Dzieci 6 letnie przyklejają 3 głoskowe obrazki w zeszycie. Jeśli potrafią je wygłoskować samodzielnie - kolorują przedmiot zamieszczony na obrazku.
Dzieci 5 letnie kolorują rymujące się pary przedmiotów przedstawionych na obrazkach.
7. Zakończenie zajęć – śpiewanie piosenki „Oto słowo” do zaproponowanych przez dzieci wyrazów.

Literatura:
1. Silberg Jackie „Nauka czytania przez zabawę”, wyd. Liber, Warszawa 2005
2. Maurer Alicja „Dźwięki mowy”, wyd. Impuls, Kraków 2015

Grupy wiekowe
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.